jobb just nu!

Gruppledare till Ekonomienheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation som utgörs av sex enheter. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet, ANDTS och barn- och ungdomars delaktighet. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.

Ekonomienheten består idag av 30 medarbetare. Inom enheten handläggs ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, bostadssociala kontrakt, förmedling av egna medel och dödsboanmälan. Vi har ett väl fungerande samarbete med interna och externa aktörer inom arbetsmarknadssektorn.

Enheten står inför många utmaningar, vill du vara med på denna spännande resa tillsammans med oss?

För att på bästa sätt möta framtiden så utökar vi nu vårt ledningsteam. Enhetens nya ledningsteam kommer att bestå av enhetschef, två biträdande enhetschefer samt två gruppledare. Som gruppledare är du direkt underställd en biträdande enhetschef och arbetsleder två handläggarteam i deras dagliga arbete.

PERSONALFÖRMÅNER.
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är utsedd till en av Sveriges bästa personalföreningar.

Arbetsuppgifter

Arbetet som gruppledare innebär att du tillsammans med biträdande enhetschef fördelar och organiserar arbetet inom enheten.
Rollen som gruppledare är både rolig och stimulerande och ger utrymme för både kreativitet som personlig utveckling.

I gruppledarens arbetsuppgifter ingår att:

• ge handledning och metodstöd till handläggare i enskilda ärenden

• ansvara för introduktion av nyanställda tillsammans med biträdande enhetschef

• ansvara för ärendefördelning i samråd med biträdande enhetschef

• bistå i handläggningen vid behov

Kvalifikationer

Du har socionomutbildning eller annan samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Att ha tidigare erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd är ett krav.

Du ska kunna inspirera, motivera och ha förmåga att se helheter och skapa delaktighet bland personalen. Arbetet innebär många bollar i luften och kräver att du är en strukturerad person. Viktigt är att kunna prioritera både dina och dina kollegors arbetsuppgifter utifrån gällande situation inom enheten.

Samarbetsförmåga är även en viktig egenskap då gruppledarna utgör en del av enhetens ledningsteam och detta team skall verka mot samma mål och bistå varandra i det dagliga arbetet med klienten i fokus.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   69-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.