Skolpsykolog till Centrala Elevhälsan Borlänge kommun

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Som stöd till det lokala elevhälsoarbetet finns en Central Elevhälsa på Bildningssektorn som har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala elevhälsan och att stärka elevhälsoperspektivet. Arbetets inriktning är främst förebyggande, hälsofrämjande och sker på organisations-, grupp- och individnivå i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och andra instanser.
Den Central Elevhälsan samlar elevhälsans medicinska insatser (skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logopeder) samt en specialpedagogisk kompetens mot förskola och en syn och hörselpedagog.
Den Centrala Elevhälsan arbetar utifrån ett skolperspektiv, som till en del är reglerat i Skollagen och Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016) och leds av en enhetschef som blir din närmaste chef och en verksamhetschef.

I Borlänge kommun finns vi tillsammans här för borlängebon och har ambitionen att alltid eftersträva bästa möjliga service inom våra respektive arbetsområden. Vi söker nu Dig som vill vara med och utveckla/bidra med psykologisk kompetens inom centrala elevhälsan/finnas för borlängebon.
Till stöd för detta så har vi Borlänge kommuns värdegrund:
• Jag finns här för borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet

Borlänge kommun satsar på personalhälsan genom att ha bland annat friskvårdsbidrag och personalaktiviteter.
Arbetsuppgifter

Som psykolog inom skolan har Du en viktig roll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du arbetar ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor utifrån gällande skollag, där Ditt uppdrag är att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv. I ett individperspektiv arbetar Du för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.
Det övergripande målet för Ditt uppdrag, är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling
Du ingår i och är en viktig del i skolans elevhälsoteam (EHT) och där Du bidrar med:
• Psykologisk kompetens vid tvärprofessionella diskussioner och bedömningar
• Konsultation och handledning till personal och skolledning
• Ansvara för psykologiska utvecklingsbedömningar/utredningar med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling.
• Rådgivning och stöd till elever och vårdnadshavare utifrån skolrelaterade svårigheter
Inom uppdraget som central resurs bidrar du med:
• Psykologisk handledning och fallkonsultation
• Kompetensutveckling och utvecklingsarbete på olika nivåer inom organisationen

Möjlighet till utbildning, kurser, fortbildning, inom ramen för ditt uppdrag, som skolpsykolog finns.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och unga vuxna.
Vi förutsätter att du har god kännedom om vad som krävs metodmässigt, dels för att kunna samarbeta med externa myndigheter, dels i sammanhang som kräver utvecklingsbedömning/utredning inom skolan.
Du behöver ha förmåga att kunna arbeta självständigt att strukturera ditt arbete samt arbetsleda dig själv.
Du måste kunna prioritera arbetsuppgifter och leverera inom given tidsram.
Vi värdesätter om du har erfarenhet av arbete med nyanlända barn/elever samt av mångkulturella frågor.
Vi söker dig som har lätt att samarbeta med såväl personal, elever och föräldrar samt externa samarbetspartners som t ex barnhabilitering, BUP, socialtjänst.
Vi ser ett stort värde, att du är van med att arbeta i team och har erfarenhet att arbeta tvärprofessionellt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behöver ha tillgång till bil och körkort B


Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse.
Förlängd ansökningstid.

Ansökan

Referensnummer:   A1025102

Gör ansökan

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!