jobb just nu!

Förstelärare i Sv/So till Stadsöskolan 4-6

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Stadsöskolans mellanstadium söker nu en förstelärare främst i ämnena svenska och SO. Stadsöskolan är en välutrustad
4-9-skola som ligger i Gammelstad, cirka en mil från Luleå centrum, mitt emellan Kyrkbyn och Lule älv. Skolan har ett populärt och väl fungerande fritidshem med ca 90 barn inskrivna. Detta läsår kommer skolan totalt att ha ca 435 elever, varav ca 185 st tillhör mellanstadiet. Eleverna och personalen på Stadsöskolan trivs, känner sig trygga och arbetsklimatet är bra. I anslutning till skolan finns både sporthall, badhus, bibliotek, fritidsgård och övrig närservice såsom apotek, frisör, livsmedelsbutik, café, vårdcentral och folktandvård med mera. Det går flera täta bussturer både till och från Gammelstad, så man tar sig med lätthet både till och från skolan.

Den digitala utvecklingen i samhället och omvärlden ska avspegla sig i skolan, vilket vi arbetar medvetet med på vår skola. Våra elever och vår skola ska befinna sig endast ett klick bort från vår omvärld. Digitala verktyg är därför ett dagligt inslag i undervisningen.

På vår skola sätter vi eleven och dennes kunskap i centrum. I det arbetet ser vi relationsskapandet som en grundläggande komponent. Vår idé är att elevhälsan redan börjar i klassrummet med ett gott ledarskap och en medveten pedagogik. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt för att skapa en bra och trygg verksamhet för alla våra elever. Våra elever ska känna lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, känna sig trygga i sin skolmiljö för att kunna utvecklas så mycket som möjligt. Stadsöskolans prioriterade områden detta läsår 20-21 är Elevhälsa, Betyg och bedömning samt Studiero.

Tjänsterna som förstelärare är tidsbegränsade i tre år (2021-2023). Om du erhåller befattningen och redan har en tillsvidareanställning i Luleå kommun behåller du din tillsvidareanställning och får ett tidsbegränsat förordnande som förstelärare.

Arbetsuppgifter

Förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I tjänsten ingår mentorskap. Som förstelärare ska du sprida din ämneskunskap/ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till fler lärare framförallt inom den egna skolan och även inom skolområdet samt andra skolor inom kommunen. Detta görs till exempel på Luleå kommuns kompetensutvecklingsdagar för lärare, exempelvis genom workshops och föreläsningar. Ditt klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av kollegor, rektor och eventuellt andra inbjudna gäster. Försteläraren deltar i kommunalt nätverk för förstelärare vid två tillfällen per termin och du leder kommunala ämnesnätverk tillsammans med andra förstelärare/lektorer. Som förstelärare på Stadsöskolan förväntas du vara en god ambassadör för vår skola, en inspiration för dina kollegor samt en kunskapskälla för eleverna att ösa ur.

Uppdrag lokalt utformas och följs upp i dialog mellan förstelärare och rektor. Förutsättningar för uppdraget dokumenteras i ett förväntansdokument.

-Tillsammans med rektor/er driva skolutvecklingsprocesser på den egna skolan och i skolområdet, exempelvis likvärdig bedömning, hur lärare kan utveckla och anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer och skapa tillgängliga lärmiljöer.

-Vara ett föredöme i processen kring att fortlöpande pröva och utvärdera nya pedagogiska metoder och tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och främja/bidra till beprövad erfarenhet samt ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.

-Tillsammans med rektor systematiskt följa upp och analysera undervisningens kvalitet och skolans resultat. I detta särskilt bevaka likvärdig undervisning och bedömning samt motverka könsskillnader i skolresultat. Denna analys ska i sin tur leda till förslag på åtgärder som skolan kan behöva vidta för att förbättra sina resultat.
-Tillsammans med rektor och med övrig personal arbeta mot skolans prioriterade mål.

Kvalifikationer

Du ska ha:
- lärarlegitimation
- behörighet i svenska och SO (fler ämnen är givetvis ett plus)
- minst fyra års framgångsrikt arbete med undervisning
- visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
- ett starkt intresse och drivkraft för att utveckla undervisningen
- god förmåga att samverka med andra i syfte att utveckla det kollegiala lärandet.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

I ansökan:
Kom ihåg att du måste bifoga din lärarlegitimation i ansökan.

Anställningens omfattning

Tillträde 1 januari 2021.

Ansökan

Referensnummer:   A973627

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb