Samhällsplanerare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet, lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter där verksamheten tillåter att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

Västerbottens län är landets till ytan näst största och erbjuder stora variationer i natur- och kulturlandskapet från kustlandets expansiva städer med kranskommuner, via inlandets skogsbygder med tätorter och byar längs älvdalarna, till fjällområdets ytstora kommuner med tillväxt inom fritidsboende och turism. Spännvidden i förutsättningar medför en mångfald av möjligheter såväl som spännande utmaningar.

Arbetsuppgifter

Som samhällsplanerare vid Länsstyrelsen Västerbotten erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Vår verksamhet är en betydelsefull del i utvecklingen av framtidens Västerbotten.
Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom Verksamhetsområdet kulturmiljö/samhällsplanering och boende. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat arbetslag av arkitekter, samhällsplanerare, antikvarier, arkeologer och stödhandläggare. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal olika sakområden inom Länsstyrelsen. Vårt arbete innebär bland annat att ta fram planeringsunderlag, samverka med kommunerna i den fysiska planeringen och att medverka i Trafikverkets infrastrukturplanering. Vi ansvarar för att granska och överpröva kommunala antagandebeslut om detaljplaner och strandskydd samt att ge byggnadsnämnderna vägledning i deras tillsynsarbete.
Vi handlägger även olika statliga stöd för bland annat byggande av bostäder, sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad.
Plan- och bygglagstiftningen, miljöbalken och väg- och järnvägslagstiftningen ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten.

Dina arbetsuppgifter anpassas efter behov och kompetens men kan bl.a. innebära att
• medverka i utvecklingen av Länsstyrelsens strategiska arbete med samhällsplanering
• samverka med och ge råd till länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och medborgare
• handlägga väg- och järnvägsplaner
• handlägga detaljplaner, områdesbestämmelser och strandskyddsdispenser
• handlägga kommunala översiktsplaner, tematiska tillägg och fördjupningar
• medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå
• bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter
• medverka i pågående arbete för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
• akademisk examen som samhällsplanerare, kulturgeograf, arkitekt, ingenjör eller annan relevant utbildning/examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete med samhällsplanering
• kunskap om plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete med översikts-, detalj-, havs-, väg-, järnvägsplaner eller riktlinjer för bostadsförsörjningen
• utbildning eller erfarenhet av arbete inom kulturmiljöområdet
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av att leda verksamhet, projekt och processer
• erfarenhet att arbeta med utredningar
• erfarenhet av att tillämpa relevant lagstiftning, såsom plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen eller kulturmiljölagen
• vana att arbeta i GIS
• kunskaper i byggteknik och erfarenhet av arbete med bygglovgivning.

Dina personliga egenskaper väger tungt då arbetet innebär flera utmaningar där olika intressen måste vägas mot varandra i ett helhetsperspektiv.
Som person är du självständig, utåtriktad, analytisk och initiativrik samt har god förmåga att skapa förtroendefulla kontakter såväl internt som externt. För att lyckas i uppdraget måste du ha lätt för att samarbeta, vara lyhörd och ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Självklart har du ett stort intresse för samhällsfrågor.

Beskriv i din ansökan hur du uppfyller krav och meriter för tjänsten.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2022-12-31

Tillträde snarast enligt överenskommelse.
6 månader eller längre. Ett vikariat och en allmän visstidsanställning.

Ansökan

Referensnummer:   112-9416-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.