Skolsköterska med medicinskt ansvar (MLA) till elevhälsan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla.

Vill du vara med och skapa ett livslångt hälsofrämjande förhållningssätt för barn och ungdomar? Är du klok, innovativ och välkomnande? Är du trygg, prestigelös och modig? Vi söker dig som har lust att leda, mod att utveckla och att nyfiket anta utmaningar.
I rollen som skolsköterska förväntas du lägga fokus på att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande enligt Skollag samt Hälso- och sjukvårdslag, där alla utförda insatser förväntas stödja elevernas lärande mot utbildningens mål. Du arbetar i tätt samarbete med skolans elevhälsoteam under ledning av rektor. Organisatoriskt tillhör skolförvaltningens skolsköterskor och skolpsykologer den centrala elevhälsan. Du tillhör skolsköterskornas

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

Arbetsuppgifter

Som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) kommer du att arbeta med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen för samtliga grundskolor, grundsärskolan, gymnasieskola och gymnasiesärskola inom Skolförvaltningen i Karlskoga kommun. Tjänsten som MLA kombineras med skolsköterskeuppdrag inom grundsärskolan på ca 50%. Du kommer också arbeta med mottagande av nya elever genom vår mottagningsenhet som kommer att starta upp under våren.

Rollen som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska innebär ett spännande uppdrag att planera, utveckla och leda det systematiska förbättringsarbetet utifrån EMI:s kvalitetsledningssystem, vilket bland annat innebär att:
• följa upp den löpande verksamheten och göra de justeringar som krävs i kvalitetsledningssystemet
• tillse att föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården tillämpas
• säkra vaccinationsprocess och remisshantering
• genomföra egenkontroller av verksamheten
• genomföra utredning av klagomål och avvikelser
• tillse att nyanställda får den introduktion som krävs för att
upprätthålla god vård, säkerhet och hög kvalitet
• upprätta den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen i
samverkan med elevhälsochef (HSL)
• delta i nätverk för MLA i regionen och samverka med såväl
interna som externa aktörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en vidareutbildning i Hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, distriktssköterskeutbildning eller skolsköterskeutbildning. Att du har en tidigare erfarenhet från att arbeta som skolsköterska ser vi som ett krav och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av MLA-uppdrag och/eller erfarenhet av kvalitetsutveckling inom EMI. Önskvärt att du också har arbetat i journalsystemet PMO.
I rollen ska du trivas med att koordinera arbete och ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ, tydlig och skicklig på att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är strukturerad och noggrann i såväl förberedelser som dokumentation och uppföljning. Du är självgående och har ett intresse för och en förmåga att identifiera, initiera, driva och följa upp utvecklings- och kvalitetsarbete med gott resultat.
Du vill delta i ett spännande utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och utveckla ett elevhälsoarbete som omfattar hela skolans personal på kommunens skolenheter. I ditt uppdrag verkar du för en likvärdig skola och utbildning både på enheten och i Karlskoga kommun. Du förväntas vara aktiv och prestigelös i arbetsgruppen och drivs av att utvecklas kollegialt.

Stor vikt läggs vid erfarenhet och personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde efter överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   BUN 2022-00040

Gör ansökan

Övrigt

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.