Vill du arbeta med Öppna data på SKR?

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Hos oss finns möjligheter för dig som vill förändra, förnya och förbättra.

Sektionen för data och analys intressebevakar, utvecklar och stödjer SKR och dess medlemmar inom områdena informationshantering, statistik, jämförelser och analys för att utveckla sektorn som faktabärare. Sektionen ansvarar också för samråd inför insamlingar från kommuner och regioner från myndigheter och SKR. Sektionen har ett brett ansvar, arbetsuppgifterna är varierade och innebär återkommande kontakter med medarbetare på SKR, kommuner, regioner och myndigheter. Tycker du att verkar roligt är du kanske vår nya kollega?

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att samordna SKR:s arbete med Öppna data, t.ex. genom att koordinera, svara på remisser och ta fram beslutsunderlag. Du kommer också ge stöd till medlemmar genom att svara på medlemsfrågor och genom främjande arbete för utvecklingen inom Öppna data. Det innebär bland annat att sprida information till kommuner och regioner via skr.se, nätverk, konferenser, utbildningar m.m.

Arbetet innebär omvärldsbevakning och intressebevakning gentemot intressenter såsom myndigheter, EU och nationella projekt. Du kommer att samverka kring bl.a. vägledningar och standards med berörda, till exempel med myndigheter som DIGG. Du kommer också arbeta med att ge internt stöd för publicering av Öppna data hos SKR.

I din roll finns också möjlighet att vara delaktig i att utveckla SKR som stark faktabärare. SKR jobbar med att utveckla gemensamma lösningar för lagring av statistiska data på SKR. Vi söker en person som kan ta ett verksamhetsperspektiv i utvecklingsarbetet genom att delta i projektet och så småningom vara verksamhetsrepresentant i förvaltningen. Arbetet innebär att delta i utformning och upphandling av en SQL-lösning och jobba med förankring av gemensam lagring i organisationen. Längre fram kommer du att samordna och stötta i migrering till gemensam lösning.

Vi är en liten sektion med ett brett uppdrag. Det innebär att du kommer få möjlighet att arbeta med olika frågor inom området data och statistik, både internt på SKR och gentemot SKR:s medlemmar.

Kvalifikationer

För att trivas i jobbet behöver du ha ett brett samhällsintresse och högskoleutbildning inom ett relevant område, t.ex. IT eller statistik, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du ska ha flerårig erfarenhet av att arbeta med Öppna data, med fördel på en strategisk nivå och gärna hos någon av SKR:s medlemmar. SKR:s Öppna data tillgängliggörs i Entryscape, så erfarenhet av detta är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att arbeta med lagring av statistiska data och utveckling av databaser, gärna i SQL. Erfarenhet av projekt- eller processledning och att arbeta i nätverk är också relevant.

Arbetsuppgifterna kräver att du kan ta ett långsiktigt perspektiv och att du är uthållig. För att lyckas behöver du vara strukturerad, men också ha en samverkande inställning till arbetet. Du behöver kunna inspirera och övertyga andra på ett pedagogiskt sätt.

Ansökan

Referensnummer:   C94446

Gör ansökan