jobb just nu!

Chef till veterinär- och djurskyddsenheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet. Vi verkar som en samlande kraft för länet och utgör en viktig länk mellan staten samt länets kommuner och invånare. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och ser till att politiska beslut som påverkar länet får så bra effekt som möjligt. Målet är att göra det bästa för Jönköpings län och samtidigt bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt breda uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi skapar samhällsnytta genom kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med hög kompetens inom våra verksamhetsområden. Här arbetar biologer, ingenjörer, kommunikatörer, samhällsplanerare, agronomer jurister, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ekonomer, veterinärer, jägmästare, och många fler. Vi är omkring 280 medarbetare som jobbar tillsammans med våra olika kompetenser som utgångspunkt för länet bästa.

Landsbygdsavdelningen är en av fyra avdelningar på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avdelningen består av 75 medarbetare på fyra olika enheter. Gemensamt för enheterna på avdelningen är att verksamheten i hög utsträckning är inriktad mot lantbruk och landsbygd. Förutom veterinär- och djurskyddsenheten, som beskrivs mer nedan, består avdelningen av enheten för jordbruksstöd respektive enheten för fältkontroll som båda arbetar med handläggning samt kontroll av olika EU-finansierade stödformer inom lantbruk. Enheten för landsbygdsutveckling arbetar med handläggning av företagsstöd samt projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen söker nu en enhetschef till veterinär- och djurskyddsenheten.

Veterinär- och djurskyddsenheten, som består av 14 medarbetare, ansvarar bland annat för
• djurskyddskontroll
• förprövning av djurstallar
• livsmedels- och foderkontroll inom primärproduktionen
• revision av den kommunala livsmedelskontrollen
• kontroll av djurhälsopersonal
• smittskydd
• andra veterinära uppgifter
• tillsynslagen hund och katt

Som enhetschef har du verksamhets- och personalansvar samt leder, planerar och samordnar arbetet inom enheten. Vi söker dig som kan leda enhetens olika arbetsområden framåt samt utveckla grupp och medarbetare. Du motiverar och stödjer medarbetarna samt följer upp deras arbete mot individuella och gemensamma mål. Du är lönesättande för medarbetarna och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Utöver detta ingår att:

• hantera situationer som är av mer komplex natur och som påverkar medarbetarnas arbetssituation,
• kommunicera internt och externt, t ex med branschorganisationer, djurägare och media,
• fatta ingripande beslut inom områdena djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet.
• i samråd med avdelningschefen ansvara för Länsstyrelsens epizootiberedskap.

Kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning som är relevant för anställningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar och om du har en dokumenterad ledarskapsutbildning. Meriterande är också erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, samt kompetens inom enhetens sakområden.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper framförallt att du är strukturerad, att du är tydlig i din kommunikation, lyhörd och samverkande. Som chef ska du ha helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Det är också viktigt att du engagerar och involverar dina medarbetare, skapar förtroendefulla relationer och är uppmärksam på dynamiken inom enheten och utövar ditt ledarskap i samklang med denna dynamik.

Du har god självkännedom, löser problem på ett konstruktivt sätt och du känner dig trygg i att representera verksamheten internt och externt.
Du har erfarenhet av att samverka både inom och utanför den egna organisationen.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget som enhetschef är, liksom Länsstyrelsens övriga chefsförordnanden, tidsbegränsat inom ramen för en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.

Ansökan

Referensnummer:   112-7153-2018

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen i Jönköping är en arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla anställda.
Länsstyrelsen i Jönköping har rökfri arbetstid, läs gärna mer på vår webbplats vad det innebär.