Enhetschef till Strategier och uppdrag

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten Strategier och uppdrag ansvarar för att utveckla mål, styrmedel och övergripande strategier inom myndighetens ansvarsområde, hantera remisser och regeringsuppdrag. Enheten arbetar även med att följa upp, utvärdera och rapportera utvecklingen mot riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. I vårt arbete utvecklar vi också samverkansformer för dialog med andra myndigheter, näringslivet och övriga aktörer samt samordnar Kemikalieinspektionens involvering i forskningsfrågor.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för och driver utvecklingen av arbetet på enheten. Du bidrar aktivt till ett gott samarbets- och arbetsklimat på enheten. Genom samverkan med andra åstadkommer du goda arbetsresultat samt bidrar till ett gott samarbete både inom och utanför myndigheten. Du behöver ha förståelse för och intresse av verksamheten och av verksamhetens intressenter. I tjänsten ingår ansvar för personal, verksamhet, planering, budget, resultat och uppföljning på din enhet.

Du är en närvarande, engagerad, lyhörd och initiativtagande chef, som lyfter fram det bästa hos dina medarbetare. Du tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du tycker att det är roligt och viktigt att utveckla verksamhet, medarbetare och arbetsformer. Som enhetschef kommunicerar du tydligt organisationens mål till dina medarbetare och knyter dessa till den egna verksamheten. De ca 20 medarbetarna inom enheten är naturvetare, ingenjörer och samhällsekonomer. De har ett stort engagemang och hög kompetens.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, vilken består av avdelningens enhetschefer och avdelningschefen. Som en del av avdelningens ledningsgrupp behöver du samarbeta och bidra med din kompetens och erfarenhet för att utveckla hela avdelningens verksamhet och arbetsformer. Du rapporterar till avdelningschefen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• Gedigen erfarenhet som ledare.
• Akademisk examen inom relevant område såsom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.
• Erfarenhet från statsförvaltningen eller annan offentlig förvaltning.
• Erfarenhet från Sveriges eller EU:s arbete inom miljöområdet.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av personal- och verksamhetsansvar.
• Erfarenhet av att leda förändringsprocesser och utveckla arbetsformer.
• Erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller policyutvecklingsarbete, exempelvis genom utarbetande av förslag till mål, lagstiftning, strategier eller av att genomföra regeringsuppdrag eller hantera remisser.
• Erfarenhet av eller god förståelse för arbete inom regeringskansliet.
• Kunskap om den statliga värdegrunden.
• Erfarenhet eller förståelse för näringslivets förutsättningar och miljöarbete.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som chef är du trygg, prestigelös, tydlig i din kommunikation och strukturerad samtidigt som du är flexibel, lyssnar och fångar upp goda idéer. Du har också förmåga att inspirera, utveckla och stärka medarbetarna och gruppen. Du behöver ha lätt för ett strategiskt perspektiv och ha förmågan att prioritera bland många uppgifter samt både se till din egen verksamhet såväl som till organisationen som helhet. Du strävar efter att ständigt utvecklas i ditt ledarskap. Det är viktigt att du är samarbetsinriktad, kan delegera och låta medarbetare växa i roll och ansvar.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Anställningens omfattning

Tillträde: Enligt överenskommelse.
Kemikalieinspektionen har tidsbegränsade chefsförordnanden på tre år samt tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan

Referensnummer:   2.3.a-H21-08077

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön
Individuell lönesättning.

Övrigt

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.