Forssa förskolor söker förskollärare till Gärdesgården

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

I Forssa Förskolor finns förskolorna Gärdesgården, Forssagården, Forssaänggården och Svartnäsgården Förskolorna består av 11 avdelningar, 5 avdelningar är för yngre barn i åldern 1-3 år, 6 avdelningar för äldre barn i åldern 3-5 år. Just nu söker vi förskollärare till organisationen.

Vi arbetar utifrån en tydlig pedagogisk deklaration där barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande alltid är en levande diskussion utifrån läroplanen och aktuell forskning. Vägledande samspel/ ICDP ska genomsyra vår verksamhet. ICDP utgår från barnkonventionen och blir därför ett sätt att förverkliga barnkonventionen i vardagen. ICDP har som mål att stimulera och utveckla positiva relationer i förskolan/ skolan, framför allt mellan vuxna och barn, men också mellan barn och barn, samt personal emellan. I Forssa förskolor ska alla känna sig välkomna och respekterade. Alla som arbetar har därför ett ansvar till att bidra med ett professionellt och empatiskt bemötande.

Aktuella gemensamma utvecklingsområden på våra förskolor är Språk och kommunikation samt Hållbar utveckling. Avdelningarna har stor frihet att själva rikta arbetet med målen utifrån barnens intresse och skapa sitt eget tema på avdelningen eller förskolan. Under 2020 blev fokus på att ge utbildningen och undervisningen utomhus och fokus på att arbeta ännu mera i mindre grupper. I Forssa förskolor vill vi att personalens olika kompetens ska komma barnen till gagn och därför uppmuntrar vi alla att dela med sig av sina kunskaper och intresseområden.

Vi lägger stor vikt på pedagogisk dokumentation som grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. Borlänge kommuns förskolor använder läroportalen Unikum som dokumentationsplattform både för att samla avdelningens dokumentation och för att ge vårdnadshavare inblick i barnens vardag och vilka mål vi arbetar med.

Tillsammans med dina kollegor har du möjlighet att utforma och skapa ett sammanhang där barn utvecklas och utmanas i sitt lärande. Alla arbetslag har tillgång till specialpedagog.
På våra förskolor erbjuds du:
• Fortbildning inom TAKK/AKK, ICDP och VFU
• Reflektionstid
• Deltagande i nätverk och pedagogiska diskussioner
• Pedagogisk måltid
• Friskvårdsbidrag
• Arbetskläder

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som förskollärare ansvarar du för att arbetet på avdelningen sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Du planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå samt anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är grunden. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hela Forssa förskoleområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare med god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag.
• Är intresserad och motiverad av de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
• Har kunskap i hur lärmiljöer inne och ute kan skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande med leken som grund.
• Har kunskap kring utvärderingsmetoder så som pedagogisk dokumentation.
• Är trygg i din ledarroll och har lätt för att samarbeta.
• Kan skapa ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare.
• Vi ser också att du har en positiv syn på förskolans uppdrag, att du är närvarande, engagerad, inspirerande och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.
• Har du uppnått 180 hp/210 hp av din utbildning till lärare lägre åldrar (inriktning 1-5 år), är du också välkommen att söka så att vi kan diskutera en kommande anställning!

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsättes under förutsättning
att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Referensnummer:   A1068752

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.