Nämndsekreterare/Handläggare, Individ- och familjeomsorgen

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation som utgörs av sex enheter. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt preventionsarbete inom folkhälsa.

Tjänsten som nämndsekreterare/handläggare är placerad i förvaltningens stab som består av stödfunktioner inom ekonomi, HR och IT, verksamhetsutvecklare, alkoholhandläggare, strateger inom preventionsområdet samt förvaltningschef.

Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
- semesterväxling
- årsarbetstid
- friskvård till förmånligt pris
- hälsofrämjande aktiviteter
- extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- personal- och fritidsföreningen Pulsen

Arbetsuppgifter

Som nämndsekreterare ansvarar du för att ärendehanterings- och nämndprocessen samordnas och kvalitetssäkras samt ger specialiststöd i den processen till politiker och tjänstepersoner. Det innebär att du förbereder individ- och familjeomsorgsnämndens och utskottets möten, och hanterar kallelser och protokoll. Du är förvaltningens registrator och arbetar med GDPR som dataskyddssamordnare. I tjänsten ingår även eget handläggnings- och utredningsarbete, samt att delta i processer där din sakkunskap behövs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• ansvara för samordning, planering och sekreterarskap i ärendeberedning, nämnd- och
utskottsmöten
• kvalitetssäkra handlingar
• ansvara för nämndens dokument- och ärendehantering från registrering av inkomna
handlingar till arkivering samt samordna gallring/arkivering av personärenden
• ge kvalificerat stöd till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunal- och
förvaltningsrättsliga frågor samt i kommunens regelverk kring dokument- och
ärendehantering
• självständigt handlägga ärenden/uppdrag, t ex utredningar enligt Lex Sarah
• ta initiativ, driva och medverka i utveckling av processer, system och rutiner kring
ärendeprocessen och nämndarbetet
• vara förvaltningens dataskyddssamordnare

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, juridik eller samhällsvetenskap, och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi vill att du har dokumenterad och flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom offentlig förvaltning, och har arbetat med utredningsuppdrag tidigare. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem. Det är en förutsättning att du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

I tjänsten som nämndsekreterare/handläggare måste du trivas med att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är intresserad av utvecklingsarbete och har förmåga att förankra och driva utvecklingsprocesser. Du är strukturerad, serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Vi utgår ifrån att du har ett allmänt samhällsintresse och en god förmåga att växla mellan arbetsuppgifter av olika slag och av varierande svårighetsgrad.

Arbetet innebär många kontakter med förtroendevalda och tjänstepersoner varför vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I den här rekryteringen kommer vi att tillämpa arbetsprov.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   69-21

Gör ansökan

Övrigt

På grund av semesterledighet råder begränsade möjligheter att söka kontakt om frågor som gäller tjänsten vecka 28-32.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 200 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.