Kommundirektör

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Titta på Tierp, ta steget, landa och älska. Tierps kommun har ett bra och nära läge mellan Uppsala och Gävle och för jobb på distans. Tierp har Stockholm, Uppsala eller Gävle inom mindre än en timmes räckhåll. Med goda och varierande boendemiljöer, havsnära natur, skog och kultur inpå knutarna, bra kärna, infrastruktur och kommunikationer, erbjuder vi dig stor livskvalitet i det lilla. Våra värderingar betyder mycket för oss. Vi arbetar utifrån respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning för starka relationer och förtroende mellan chefer och medarbetare. Läs mer om oss på tierp.se

Arbetsuppgifter

Som Kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteman och är anställd av kommunstyrelsen och förväntas leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.

Tierps kommun har satt en målbild att vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Som Kommundirektör för Tierps kommun leder du kommunens verksamhet med stort fokus på servicenivå, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Fokus är att driva utveckling av skola/utbildning, utveckla samarbetet inom kommunkoncernen och externa samverkansfrågor, samt aktivt arbeta för att minska socialt utanförskap.

Till din hjälp har du en kompetent tjänstemannaorganisation och en kommunledningsgrupp som tillsammans värnar för kommunen utveckling. Tierps kommun har valt en organisation där Kommundirektören är direkt chef över verksamhetschefer och förväntas stödja dessa i sina uppdrag att beakta kommunövergripande frågor. Övergripande syfte med nuvarande organisation är att sätta medborgarens behov i fokus och underlätta för denne vid kontakter med kommunen.

Här blir det viktigt att sätta en tydlighet i kommunledningens arbete med handlingsplan mot kommunens övergripande vision och strategi samt mot den fastslagna budgeten.

Kvalifikationer

Som Kommundirektör är det centralt att ha en god ledarförmåga, med såväl lyhördhet som tydlighet. Förmågan att skapa förutsättningar för god samverkan internt och externt, samt en kraft att samla organisationen för att säkerställa den utveckling som krävs idag och framåt.

Som person är du trygg och stabil med förmåga att arbeta såväl långsiktigt strategiskt som kortsiktigt med handling. Du har förmågan att leda kommunen framåt, vara både en visionär och en tydlig ledare där du inkluderar och stöttar dina chefer och verksamheten mot goda resultat.

För att lyckas i rollen har du en relevant akademisk examen kombinerat med en framgångsrik erfarenhet som ledare/chef. Du har en gedigen förståelse och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation och du har en väldokumenterad erfarenhet att leda och utveckla en verksamhet mot uppsatta mål. Du har en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som i skrift, på både svenska och engelska.

Ansökan

Referensnummer:   A1027836

Gör ansökan

Övrigt

Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Välkommen med din intresseanmälan (personligt brev och CV) via www.mercuriurval.com (ref.nr SE- 14362), senast 26:e Maj 2021. Frågor besvaras av ansvarig konsult på Mercuri Urval, Nicklas Jungander, 0707-15 99 15