Erfaren kommunikationsstrateg med inriktning mot opinionsbildning

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

SKR är en medlems- och intresseorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar i SKR. SKR:s uppgift är att vara kommuner och regioners röst gentemot riksdag, regering och myndigheter samt att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR ger service och rådgivning åt sina medlemmar och erbjuder utbildningar, nätverk och konferenser. SKR är också Sveriges största arbetsgivarorganisation, som tecknar centrala kollektivavtal om löner och andra villkor för alla medarbetare i kommuner och regioner.

Avdelningen för kommunikation ansvarar för att driva opinion kring viktiga frågor som rör kommuner och regioners verksamhet samt att ständigt utveckla och förbättra organisationens kommunikativa förmåga.

Nu söker SKR en kommunikationsstrateg som ska ansvara för det strategiska och operativa kommunikationsarbetet inom tillväxt-, samhällsbyggnads- och digitaliseringsområdet.

Arbetsuppgifter

Som kommunikationsstrateg ingår du i kommunikationsavdelningen och har i uppdrag att jobba med SKR:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad. Du är ansvarig för att samordna, planera, rådge och genomföra kommunikationsinsatser. Du ansvarar för genomslag och trovärdighet i debatten i frågor som är viktiga för kommuner och regioner. Du kommer att ha en drivande roll i ett team av kommunikatörer som arbetar med kommunikation och opinionsbildning i dessa frågor. Du planerar och genomför opinionsbildningen integrerat med övrig kommunikation. Du analyserar och identifierar kommunikationsbehov och är en mycket god skribent som kan formulera budskap som når ut och in. Du har erfarenhet av att arbeta med en bred mix av kanaler. Du arbetar även konsultativt och ger kvalificerat kommunikationsstöd till chefer och medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Arbeta proaktivt genom att initiera, planera och genomföra kommunikationsinsatser.
• Ta fram underlag till pressavdelningen, talespersoner mm, både som en del av en planerad kommunikation och med kort framförhållning
• Analysera och identifiera kommunikationsbehov samt koordinera kommunikationsinsatser i nära dialog med ledningen för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
• Ge kvalificerat kommunikationsstöd till chefer och medarbetare.
• Producera kommunikationsinnehåll, framförallt texter, med budskap som går fram.

Kvalifikationer

• Högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande.
• Minst 5 års erfarenhet av strategisk kommunikation och opinionsbildning.
• Flera års erfarenhet av kommunikationsrådgivning till chefer och specialister.
• Flera års erfarenhet av planerad kommunikation i en bred mix av kanaler
• Vass och snabb skribent med mycket god förmåga att ta fram budskap.
• Erfarenhet från liknande arbete inom kommuner eller regioner, intresseorganisationer, myndigheter och/eller PR-byrå är meriterande.

Du är trygg i din roll som kommunikatör. Du har förmåga och vilja att ha ett strategiskt perspektiv i kombination med förmåga att leverera och producera operativt. Du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp. Du tar initiativ och är strukturerad, flexibel och kvalitetsmedveten.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A1026254

Gör ansökan