jobb just nu!

GIS utvecklare med fokus geodata

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för geografisk informationsteknik (GIT), geografiska informationssystem (GIS) och förvaltning av geodata genom att använda standarder, styra geodatainsamling i syfte att skapa tillgänglighet och användbarhet av digital geografisk information och geodata för verksamheternas behov och krav.
Kart- och Mätsektionen ingår i förvaltningens Ledning- och verksamhetsstöd och vi är 14 medarbetare som ansvarar för kommunens kartor, karttjänster, geotekniskt arkiv och geografiska databaser samt utveckling och samordning. Sektionen ansvarar också för primärkartan, GIS4WEB, adress sättning, lägenhetsregistret, samordning för namnsättning av vägar, torg, kvarter samt utför mätning för flertalet verksamheter. Tillsammans med myndigheter, kommunala bolag, andra kommuner och forum samverkar vi inom området Geodata och GIS i syfte att utveckla oss och regionen. Kommunen strävar efter kostnadseffektivisering b la genom digitalisering där geodata är efterfrågad på stor bredd. Målet är att tillhandahålla geodata med god kvalitet för ökad tillgänglighet, service och trygghet till medborgare samt externa parter.
Luleå kommun är certifierad av Lantmäteriet och Trafikverket som blåljuskommun.

Arbetsuppgifter

Som GIS utvecklare med fokus på geodata har du en strategisk och samordnande roll i kommunen. Tjänsten innebär att du bevakar utvecklingen i omvärlden inventerar och håller dig ajour med behoven i verksamheterna och utifrån det omsätter den kunskapen till strategier och planer som nationell geodatastrategi, svensk geodataprocess och digitalt först.
Du ingår i sektionens GIS-funktion med GIS-strateg och GIS-utvecklare.
Du verkar för att geodata lagras, ajourhålls och förvaltas enligt framtagen plan. Uppdraget ska skapa förutsättningar för kommunens samhällsbyggnadsprocess och digitalisering genom hög kvalité, tillgänglighet och användbarhet av geodata. Du ansvarar för att upprätta en modell för hur kommunalt geodata ska struktureras med tillhörande aktivitetsplan. En viktig del i det arbetet handlar om att skapa möjligheter att tillgängliggöra geodata öppet, både för tjänstepersoner och kommunens invånare, ett sådant verktyg kan vara en geodataportal. I rollen ingår att informera och utbilda verksamheter. Du är en av kommunens sakkunniga inom Geodataområdet. Du är kompetensstöd inom områden där geodata ingår. Du är aktiv i framtagning av värdeskapande GIS-tillämpningar tillsammans med GIS-funktionen och andra forum för att skapa en röd tråd mellan nationell standard, politiska beslut och verksamheternas behov.

Kvalifikationer

Du ska vara utbildad civilingenjör inom tekniskt lantmäteri, GIS-ingenjör eller ha liknande utbildning och kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av geodataprocesser, databaser och geodatainsamling gärna från större organisationer och varierade branscher. Vi vill att du är driven, engagerad, kreativ och har en förmåga att lyfta blicken och se helheten. Du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende hos olika målgrupper då du kommer att jobba mot och stötta flera kommunala förvaltningar och bolag. Du arbetar gärna i team och ett kvalitetstänk är naturlig del i ditt sätt att få saker utförda.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi använder främst Esris produktfamilj, deras server- och portallösningar. Vi utvecklar geodatarutiner med hjälp av FME Desktop och FME Server då dessa program stöder arbetet med att automatisera våra dataflöden.
Administration, förvaltning av karttjänster och att tillhandahålla geodata i applikationer sker med ESRIs geodatabasmodell, de vanligaste GIS-formaten samt CAD-format.
Vi strukturerar, förvaltar samt hanterar och underhåller metadata för geodata med XML. Vi eftersträvar att använda nationella standarder inom geodataområdet.
Idag använder vi främst SQL Server, Python och Javascript, de vanligaste Cad-formaten.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att ha jobbat med ovan angivna plattformar och metoder.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A860722

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb