Områdeschef Bistånd

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Tierps kommun har ett bra och nära läge mellan Uppsala och Gävle. Tierp har Stockholm, Uppsala eller Gävle inom mindre än en timmes pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans. Med goda och varierande boendemiljöer, havsnära natur, skog och kultur inpå knutarna, bra kärna, infrastruktur och kommunikationer, erbjuder vi dig stor livskvalitet i det lilla. Våra värderingar betyder mycket för oss. Vi arbetar utifrån respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning för starka relationer och förtroende mellan chefer och medarbetare. Läs mer om oss på tierp.se

Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalité som är värdeskapande för våra kunder.

Arbetsuppgifter

Vår nuvarande Områdeschef går till annat uppdrag inom kommunen, så vi söker nu en ny områdeschef för Bistånd. Som områdeschef leder och samordnar du arbetet inom området myndighet. Inom enheten finns idag totalt 18 medarbetare som arbetar med biståndshandläggning enligt SoL och LSS, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst, avgifter inom vård och omsorg samt anhörigstöd.

Du har ett övergripande och samordnande ansvar för myndighetens verksamhetsutveckling, ekonomiska resultat, planering samt prioriteringar. I arbetet ingår att representera enheten vid såväl intern som extern samverkan. Inom vård och omsorgs särskilda uppdrag avseende effektivisering och nya arbetssätt är det angeläget med ett nära samarbete med områdeschefer för utförande i egen regi både inom äldre- och funktionshinderområdet.

Du ansvarar för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetens arbetsprocesser samt ta till vara medarbetarnas kreativitet och kompetens. Vidare har du ett samlat ledningsansvar för hela verksamheten, där det ingår såväl strategiskt som operativt arbete för att nå verksamhetens mål dvs. övergripande ansvar för kund, medarbetare, process och ekonomi. Du ansvarar även för strategiska utvecklingsfrågor utifrån gällande styrdokument och specifika uppdrag samt omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Du rapporterar till verksamhetschef inom vård och omsorg och ingår i Vård och omsorgs ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår verksamhetschef, områdeschefer för Bistånd, Äldreomsorg och Funktionshindradeomsorgen samt verksamhetsutvecklare.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är trygg och relationsskapande i din roll som ledare. Du är en tydlig och kommunikativ ledare med förmåga att inspirera samt skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Du motiveras av att arbeta med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar och har lätt för att samarbeta tillsammans med andra. Du har en förmåga att ta ansvar, vara uthållig och stå för fattade beslut. Stor vikt läggs vid kunskap kring ekonomi och förmåga att finna lösningar för att uppnå enhetens mål.

Din akademiska examen har du från området socialt arbete och det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. För att lyckas med ditt uppdrag krävs att du har goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet och du är väl förtrogen med de regelverk och lagstiftning som omgärdar verksamhetens myndighetsutövning. Vidare är du resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna.

Du har även tidigare erfarenhet av arbete som chef eller ledare inom myndighetsutövning med mycket god kunskap om de lagar som styr området. Vi ser också positivt på att du har erfarenhet av att arbeta med LOV och LOU.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet är ett krav.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2021-12-01

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1059465

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.