Samordnare Mänskliga rättigheter

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din spetskunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i den östgötska vardagen. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet som verkar för att de nationella målen för folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter ska få genomslag i länet. Våra uppdrag hanterar bland annat förebyggande arbete mot alkohol-, narkotika-, doping och tobak, alkohol och tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, tidiga insatser under asyltiden, mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, jämställdhet, våld i nära relationer, människohandel och prostitution, hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga rättigheter, funktionshinder, nationella minoriteter, utsatta EU-medborgare, personligt ombud samt föräldraskapsstöd.

Kvalifikationer

Vi vill att du har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning mot mänskliga rättigheter, eller likvärdigt. Det är önskvärt att du har kunskap om offentlig förvaltning och har erfarenhet av rättighetsbaserat arbete, gärna med fokus på funktionshinder, barnrätt, personligt ombud, folkhälsa och/eller bostadsförsörjning/aktiv medverkan. Du ska kunna omsätta teori till praktisk handling som leder till konkreta resultat, såväl internt som externt. Erfarenhet av processledning

Dina arbetsuppgifter blir att främja, utveckla och följa upp myndighetens och länets arbete med mänskliga rättigheter med fokus på funktionshinder, barnrätt och bostadsförsörjning. I arbetet ingår bland annat att ge stöd till kommuner och andra aktörer genom nätverk, kunskapssammanställningar samt kompetenshöjande insatser. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet innehåller även handläggning av statsbidrag för personligt ombud. Som en del av arbetet ingår enhetens och myndighetens interna tvärsektoriella arbete i frågorna.

Anställningens omfattning

Anställningen är ett vikariat med start i mars 2022 till januari 2023.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   21190

Gör ansökan

Övrigt

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.