Specialpedagog

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.

Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Sätoftaskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. På skolan finns även kommunens anpassade grundskola.Vi har ca 500 elever och hög personaltäthet. Skolan är vackert belägen nära sjö och skog med en inspirerande utemiljö som inbjuder till rörelse, lek och lärande.

Personalen är organiserade i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Skolan har en rektor och två biträdande rektorer. I elevhälsoteamet ingår professionerna specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, socialpedagog och skolpsykolog

Våra värdeord: KRAM står för Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation. Värdeorden genomsyrar skolans arbete och utgör tillsammans med språkutvecklande arbete och tillgänglig undervisning våra fokusområden framåt.

Vi förstärker nu vårt elevhälsoteam med en specialpedagog som vill vara med och bidra till skolans fortsatta utveckling, där allas delaktighet är viktig.

Arbetsuppgifter

Vi söker en erfaren specialpedagog med goda specialpedagogiska kunskaper och elevernas lärande i fokus.

För att lyckas i rollen arbetar du målinriktat och systematiskt. Du är skicklig på att prioritera bland dina uppdrag och kan arbeta självständigt såväl som i team. Som specialpedagog har du en god förmåga att strukturera, organisera och följa upp ditt arbete. I dina arbetsuppgifter ingår handledning av personal samt specialpedagogiska insatser direkt med elever. Att analysera resultat, dokumentera och utreda stödbehov är centralt för uppdraget samt att bidra till fördjupade reflektioner kring undervisningen - både som en del av skolans elevhälsoteam och tillsammans med skolans pedagoger. Du arbetar även nära skolledningen i frågor som rör verksamhetens övergripande behov och utvecklingsarbete och du har förmågan att skifta perspektiv mellan individ, grupp och organisation.
Som specialpedagog är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och i samarbetet med elevhälsans övriga professioner skapar du goda och tillitsfulla relationer. Du förväntas även ha ett nära och gott samarbete med övrig personal, elever och vårdnadshavare.

Uppdraget som specialpedagog på Sätoftaskolan riktas i huvudsak mot grundskolans yngre åldrar, men kan justeras utifrån verksamhetens behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med en vidareutbildning som specialpedagog och som har tidigare erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med tidiga stödinsatser för grundskolans yngre åldrar.

Tjänsten kräver att du:

- har lärarlegitimation och specialpedagogexamen
- har erfarenhet av att handleda pedagogisk personal på grupp- och individnivå
- har erfarenhet av dokumentationsarbete samt pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
- har god analytisk förmåga
- har förmåga att bygga goda och hållbara relationer till både elever, personal och vårdnadshavare.
- har goda kunskaper om differentierad undervisning och tillgänglig lärmiljö
- har goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med elever med olika typer av sårbarhet i lärandeprocesser.
- kan planera ditt arbete självständigt och ta ansvar för att prioritera mellan olika behov.
- vill och kan ta ansvar för såväl det egna arbetet som det skolövergripande utvecklingsarbetet.

Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Anställningens omfattning

Tillträde sker enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   34/24

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.

Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.

Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.