Vill du jobba strategiskt med krisberedskap och civilt försvar på nationell nivå?

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Hos oss finns möjligheter för dig som vill förändra, förnya och förbättra.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad ger service och rådgivning samt bevakar medlemmarnas intressen när det gäller krisberedskap och civilt försvar, miljö och energi, planering och byggande, trafik och fastighetsfrågor samt IT och hållbar lokal och regional utveckling. Som strateg med fokus på krisberedskap och civilt försvar ingår du i sektionen för planering, säkerhet och miljö som är en av tre sektioner inom avdelningen.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en medarbetare som vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig under 1 år. Vi kommer att anpassa tjänstens innehåll utifrån erfarenhet och senioritet och därför kan du vara i början av din karriär likväl som en erfaren strateg som arbetat länge med frågorna och kan ta dig an en kvalificerad och komplex roll.

Du kommer att arbeta för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att utveckla sin beredskap för fredstida kriser och krig. Tjänsten är i första hand inriktad på kommunernas beredskap, men du kommer även att arbeta med
regionerna. Särskilt fokus kommer att ligga på att stärka förmågan i kommunernas samhällsviktiga verksamheter.

Inom området bevakar du kommunernas intressen, bidrar till verksamhetsutveckling och ger stöd till kommunerna. Din roll är att vara rådgivare, skapa mötesplatser och förmedla erfarenheter och kunskap till medlemmarna. Du tar även fram informationsmaterial och skrifter. Du stöttar kollegor i andra delar av SKR när de arbetar med krisberedskap och civilt försvar i sina verksamheter (t.ex. socialtjänst och skola).

I rollen ingår också att företräda SKR i utredningar och möten med aktuella myndigheter, samt besvara remisser och ta fram underlag för politiska beslut. Du kommer tillsammans med medlemmar och berörda myndigheter driva utvecklingsprojekt i syfte att stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du kommer även att leda nätverksgrupper och konferenser samt företräda SKR vid andra aktörers konferenser och arrangemang inom ämnesområdet.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet av och kunskap om arbete med krisberedskap och civilt försvar, samt god kunskap om kommunernas uppdrag inom dessa områden. Du har en relevant högskole- eller universitetsexamen och du har gärna någon form av erfarenhet av arbete i en kommun.

Som person är du lyhörd, kommunikativ och du är bra på att skapa goda relationer i de sammanhang du befinner dig i. Vi tror att du är en analytisk person som har ett intresse för komplexa frågor. Du tar initiativ och driver frågor och uppnår resultat i de frågor som du har i din roll.

Låter uppdraget spännande? Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillträde under hösten 2022. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag under en föräldraledighet, ca 1 år.

Ansökan

Referensnummer:   C92715

Gör ansökan