jobb just nu!

VD till Gryaab

Tillgängliga språk

Övrigt

Spara som favorit

Arbetsplatsbeskrivning

Gryaab är ett kommunalägt bolag som tar hand om avloppsvattnet från drygt 750 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Genom vårt tunnelsystem leds avloppsvattnet till en av Nordens största avloppsreningsverk, Ryaverket. Här renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs.
Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller rening av avloppsvatten och återvinning av resurser. Vi ska aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Av våra sju ägarkommuner är Göteborgs stad dominerande ägare med cirka 70 procent av aktierna och därför gäller Göteborgs stads bolagsstyrning. Målet är att erbjuda ägarkommunerna en effektiv avloppsvattenrening genom en högpresterande organisation och processer. Gryaab är ett modernt miljöföretag i världsklass.

Arbetsbeskrivning

Nyckelord i uppdraget är engagemang och samhällsnytta. På Gryaab arbetar vi för en hållbar utveckling utifrån politiska mål och skapar samhällsnytta genom att på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt samla in och behandla avloppsvatten med det primära syftet att minska övergödning i våra lokala vattendrag. Näringsämnen och energi utvinns för att återföras i kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

I uppdraget som vd för Gryaab kommer du att arbeta med flera fokusområden:
Hållbarhet - Gryaabs verksamhet ska vara hållbar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I uppdraget ingår att säkerställa att hållbarhetsaspekterna genomsyrar all verksamhet. Politiska mål ska omsättas till praktisk handling.
Kostnadseffektivitet - Gryaab verkar på en monopolmarknad vilket innebär att det är av yttersta vikt att VA-kollektivens pengar används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Teknikutveckling - Gryaab står inför stora utmaningar i framtiden. Befolkningen i ägarkommunerna förväntas växa snabbt under de kommande åren. Verksamheten regleras av vårt miljötillstånd som nu är under omprövning av Länsstyrelsen, och kan innebära nya krav på tekniken vi använder. I kombination med kommande klimatförändringar och andra faktorer bedöms det vara mycket viktigt att fortsätta utveckla såväl de befintliga anläggningarna som att planera för ytterligare anläggning.
Samverkan - Att fortsätta utveckla samverkan med ägare, brukare och anslutna verksamheter kommer att vara kritiskt för att klara det framtida uppdraget och nå uppsatta mål.

Ledarskap och värdegrund - Gryaab arbetar aktivt för mångfald och ett ansvarstagande medarbetarskap. Därför är en viktig del av uppdraget ett kommunikativt och involverande ledarskap.

Kvalifikationer

Gryaab är ett kommunalt bolag med flera ägarkommuner, vilket ställer krav på kommunikativ och social förmåga för att möta våra ägare, styrelse och personal på ett professionellt vis. Du behöver kunna hantera samspelet mellan politik, tjänstemän, profession och fackliga organisationer. Du måste också ha förmåga kombinera kostnadseffektivitet med samhällsnytta.

Gryaab bidrar till en viktig del av de miljö- och klimatmål som ägarna satt upp, vilket ställer krav på erfarenhet eller insikt om vad det innebär att leda en verksamhet som styrs av både politiska och ekonomiska mål, vilket innebär att du har både förståelse för processindustri och Gryaabs processer kombinerat med samhälls- och miljöengagemang. Du har en relevant högskoleutbildning och goda kunskaper inom teknik och ekonomi.

Som ledare är du van att leda genom din ledningsgrupp och coachar dina medarbetare på ett motiverande sätt mot uppsatta mål. Du är lyhörd, analytisk och har förmåga att omsätta mål till verksamhet samt förmåga att fatta beslut och verkställa dem. I din roll som ledare, ser du medarbetarna med sina kunskaper och förmågor som bolagets främsta tillgångar. Genom ditt intresse för området identifierar du framtidsfrågor som du formulerar och beskriver genom visioner för bolaget.

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast:   2017-11-20

Referensnummer:   A724902

Gör ansökan

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson
Lisa Mastalir
Rekryteringskonsult

0727-232724
lisa.mastalir@source-executive.se

Övrigt

Gör ansökan via länken ovan. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via länken nedan.