jobb just nu!

Produktionschef

Tillgängliga språk

Övrigt

Spara som favorit

Arbetsplatsbeskrivning

Vår kommun är expansiv med strax över 26.700 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: ”Världsvan och hemkär”. ”Världsvan” står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. ”Hemkär” står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Vill du veta mer om oss?
Besök oss på www.mjolby.se

Service- och teknikförvaltningen har ansvar för förvaltning av kommunens fastigheter, gator, parker, vatten, avlopp och avfall. Service- och teknikförvaltningen ansvarar även för måltidsservice och lokalvård. Våra medarbetare har gedigen kunskap och engagemang för miljön vilket bidrar till en hållbar utveckling. Vi satsar på ny teknik och ny utveckling för att kunna ligga i framkant inom våra verksamhetsområden. Fokus för förvaltningen är att arbeta med långsiktigt hållbara lösningar. Vår förvaltning består av sex stycken avdelningar och har cirka 250 medarbetare. Service- och teknik­förvaltningen styrs av den tekniska nämnden.

Gatu- och parkavdelningen förvaltar och utvecklar kommunens gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker, skogar och andra grönområden. Avdelningens driftbudget är 50 miljoner kronor per år och har budgeterade investeringar på cirka 25 miljoner kronor per år. Gatu- och parkavdelningen hanterar exploateringsenhetens investeringar om cirka 25 miljoner per år. Avdelningen hanterar även drift och anläggning av fastighetsavdelningens fastighetsmark. Gatu- och parkavdelningen består av cirka 60 medarbetare. På avdelningen finns fyra driftenheter; Förråd och verkstad, Drift gata, Drift Park samt Anläggning gata, park och va.

Nu söker Mjölby kommun en ny produktionschef.

Produktionschefen ansvarar för enheten Verkstad och förråd. Enheten Förråd och verkstad svarar för logistik i form av tillhandahållande av fordon, arbets­maskiner, material och övrigt som behövs i produktionen. Enheten omsätter ca 12 miljoner per år. Tillväxttakten i kommunen förväntas vara fortsatt hög och för närvarande pågår flera större exploateringsprojekt som ställer höga krav på effektivt tillhandahållande av material, maskiner och personal för projektens framåtskridande.

Arbetsbeskrivning

Som produktionschef är du ansvarig för driftenheten Verkstad och förråd med fem anställda. Det innefattar ekonomiskt resultatansvar, personal- och arbetsmiljöansvar för driftenheten. För driftenheten har du direkt ansvar för att lagar, tillstånd och andra regler följs. För de tre andra driftenheterna är det respektive driftchef som har det direkta ansvaret för personal, ekonomi samt att lagar och tillstånd följs.

Som produktionschef ansvarar du för resursplanering med tidplaner inom gatu- och parkavdelningens fyra driftenheter. Du ansvarar också för upphandling och inköp åt gatu- och parkavdelningens driftenheter. Du har ett samordningsansvar för att lagar, tillstånd och andra regler följs inom gatu- och parkavdelningens driftenheter. I tjänsten ingår beredskap.

Du ansvarar för att mål uppfylls för enheten Verkstad och förråd och upprättar tidsplaner. Som produktionschef ser du till att fordon och material finns på plats inför uppstart av anläggningsprojekt och att underhåll av maskiner sköts. En betydande del av arbetet är även administrativa uppgifter som inrapportering, fakturahantering, tidsrapportering och kalkylering. Du kommer att arbeta med att utveckla flöden och logistik för att säkerställa att leveranser och lagerhållningen drivs på ett effektivt sätt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det är meriterande med utbildning inom anläggning, teknik eller logistik. Du ska ha arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet. B-körkort är ett krav för tjänsten. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är meriterande. Erfarenhet av att ta fram investeringskalkyler och underhållsplaner är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper inom framför allt ledarskap och kommunikation. Vi vill att du är duktig på att planera verksamheten och drivs av att arbeta resultatorienterat.

Du har en god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid att bygga och behålla goda relationer.

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2017-09-06

Referensnummer:   585/2017

Välkommen att söka genom att: Gör ansökan

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson
Peter Ardenfors
Unik Resurs

0727-443495
peter.ardenfors@unikresurs.se
Facklig företrädare
Bo Hallberg
Vision
0142-85130

bo.hallberg@mjolby.se

Övrigt

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter.

Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.