jobb just nu!

Handläggare för miljöfrågor

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Ny medarbetare med kunskaper och intresse för kommunernas uppdrag inom miljöområdet söks till spännande tjänst som handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tillsammans med dina kunniga och samhällsintresserade kollegor bevakar ni medlemmarnas intressen.

Sektionen ansvarar för planering, säkerhet och miljö och tillhör avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Avdelningen arbetar med frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

Arbetsuppgifter

Som handläggare är ditt uppdrag bevaka kommuner och landstings intressen inom området för tillsyn av miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Du arbetar på en strategisk nivå, nationellt och internationellt.

Du bevakar och påverkar förslag till förändringar av lagstiftning, direktiv och förordningar för kommunernas ansvar inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Arbetet består utav att ta fram underlag för politiska beslut, sammanställa informationsmaterial och företräda SKL i utredningar, referens- och arbetsgrupper, besvara remisser samt digitaliseringsfrågor kopplat till miljöområdet

I rollen som handläggare arbetar du även med kommuner och landstings förutsättningar för utförandet. Du leder och utvecklar nätverksgrupper som möjliggör samverkan mellan medlemmarna. Tillsammans med medlemmar och berörda myndigheter driver du utvecklingsprojekt. Du medverkar vid och arrangerar kurser och konferenser. En viktig del i arbetet är rådgivning och konsultation till våra medlemmar, ofta i samarbete med jurister.

Det finns möjligheter till resor inom tjänsten, framförallt inom landet i samband med konferenser.

Kvalifikationer

Vi tror att du har en bred kunskap om kommunernas uppdrag inom miljöbalkens område i kombination med ett stort intresse för samhällsutveckling.

Du har relevant akademisk examen och erfarenhet av kommunalt arbete inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsfrågor. Du har på ett strategiskt plan god förståelse för kommunernas arbete med miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Du har god insyn i kommunernas villkor för att utföra sina tillsynsuppgifter och hur planeringsfrågor påverkar verksamheten. Det är särskilt meriterande om du haft en samordnande roll på området. Du har en positiv syn på digitaliseringens kraft.

För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, strategisk och resultatinriktad. Du trivs med lagarbete och har en god förmåga att samarbeta på ett lyhört sätt. Du har lätt för att skapa kontakter och att underhålla relationer. Du har vana av och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Du trivs med att väga samma olika typer av information och hänsynstagande för att göra prioriteringar. För att uppnå goda resultat i ditt arbete anlägger du ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A744112

Gör ansökan