jobb just nu!

Förskollärare till Örlogsvägen i Västra Göteborg

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.

Arbetsuppgifter

Örlogsvägens förskola är en ny Reggio Emilia inspirerad förskola som startade i mars 2016. Det är en spännande, vacker byggnad med stor härlig gård som ligger i området Nya varvet i Långedrag med närhet till både hav och skogsområden. Förskolan har fyra hemvister, ett stort gemensamt torg samt ateljé och stora personalytor. Inom vår enhet har vi en egen Pedagogista som arbetar med pedagogisk handledning samt leder pedagogiska forum.

Förskolan präglas av en bra sammanhållning, en positiv anda och en tydlig och bra organisation. Här möter du ett härligt professionellt kollegium samt en verksamhet som speglar framtidstro. Vi skapar meningsfulla sammanhang där barnen har tillit till sin egen förmåga, till andra och sig själv. Vår verksamhet och miljö formas utifrån barnens erfarenhetsvärld där barnen uppmuntras och utmanas att skapa föränderlig kunskap och mening. Vi organiserar oss i projektarbeten där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Pedagogisk dokumentation för oss är ett viktigt verktyg där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i verksamhetens utformning.

Två av våra kollegor kommer att gå på föräldraledighet under våren och vi söker därmed nya medarbetare.

Stadsdelen lägger stort fokus på kompetensutveckling och ingår i EU projekten Futura, Futura 2.0 samt Parenthood. Vi tror på ett kollegialt lärande där pedagoger regelbundet träffar andra kollegor i olika forum.

Du som förskollärare ska leda och fördela arbetet i arbetslaget och ha ansvar för:
• Att utbildningen utgår från förskolans styrdokument samt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
• Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras.
• Innehåll, utformning och genomförande av utvecklingssamtal, likabehandlingsplan, och handlingsplaner.
• Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd, stimulans och utmaning i sin utveckling och i sitt lärande

Kvalifikationer

Vi söker dig som är engagerad och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och som har ett professionellt förhållningsätt. Du är nyfiken på andra och arbetar för att utbildningen tar sin utgångspunkt i barnens behov och intressen.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom förskola, men vi välkomnar även dig som nyligen avslutat din utbildning. Är du nyexaminerad kommer du att få en erfaren mentor som stöd i enlighet med vårt introduktionsår.

Grundläggande kvalifikationer:
• Förskollärarexamen
• Professionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor
• God samarbetsförmåga.
• Genuint intresse för att bedriva undervisning enligt förskolans styrdokument och uppdrag
• Positiv och lösningsfokuserad

Övrigt meriterande:
• Legitimerad förskollärare
• Yrkesskicklighet
• Intresse/utbildning inom Reggio Emilia
• Ledaregenskaper
• IT-kompetens i form av förmåga att arbeta med datorn som pedagogiskt- och kommunikativt verktyg.

Om du känner igen dig i vår beskrivning erbjuder vi dig en arbetsplats med personlig utveckling, pedagogisk lunch, arbetskläder, mentor om du är nyexaminerad, tillgång till digitala lärverktyg samt ett roligt arbete med engagerade kollegor.

I denna rekrytering jobbar vi med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!

Anställningens omfattning

Tillträde 2018-03-01 eller enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A736880

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Med hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds tjänsten uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.