jobb just nu!

Planarkitekt/Samhällsplanerare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom verksamhetsområdet Kulturmiljö/Samhällsplanering och boende. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal verksamhetsområden inom Länsstyrelsen. I våra uppgifter ingår bland annat att samverka med kommunerna i deras fysiska planering och att medverka i Trafikverkets infrastrukturplanering. Vi tar fram planeringsunderlag, granskar och överprövar kommunala antagandebeslut om detaljplaner och strandskydd samt ger byggnadsnämnderna vägledning i deras tillsynsarbete. Plan- och bygglagstiftningen, trafiklagarna och miljöbalken ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten. Vi handlägger även olika statliga stöd för bland annat byggande av bostäder, sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad.

Dina arbetsuppgifter innebär:
- samverkan med och rådgivning till länets kommuner i den fysiska planeringen.
- granskning av detaljplaner, områdesbestämmelser och strandskyddsdispenser samt vid behov även översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.
- att medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå.
- att bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter.
- att inom ramen för arbetet samverka med berörda statliga myndigheter samt internt med Länsstyrelsens olika verksamhetsområden.

Beroende på kompetens och erfarenhet kan du även komma att arbeta med:
- handläggning av ärenden kring statliga bostadsstöd.
- tillsynsvägledning gentemot kommunernas byggnadsnämnder.

Du kommer att arbeta i ett team av arkitekter och samhällsplanerare och fungera som kontaktperson gentemot några av länets kommuner.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs att du har:
- akademisk utbildning såsom arkitekt, ingenjör, samhällsplanerare eller motsvarande.
- flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med plan- och byggfrågor, gärna inom kommunal verksamhet.
- dokumenterad erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken.

Det är meriterande om du har:
- dokumenterad erfarenhet av att tillämpa annan lagstiftning.
- kunskaper i byggteknik och erfarenhet av arbete med bygglovgivning.
- vana att arbeta i GIS.

Arbetet innebär många kontakter och samarbete såväl externt som inom Länsstyrelsen. Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom att du:
- är självständig och initiativrik.
- har lätt för att samarbeta.
- har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   112-588-2018

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.