jobb just nu!

Miljöskyddshandläggare tillsyn inom förorenade områden

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar 230 engagerade medarbetare. Experter, specialister och generalister samverkar för länets utveckling och tillväxt och svarar för myndighetsutövning. Läs mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

På Miljöenheten arbetar 20 personer. Arbetet på enheten utgörs i huvudsak av tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, bidrags- och tillsynsprojekt inom förorenade områden, tillsyn enligt Sevesolagstiftningen, arbete med att fastställa vattenskyddsområden, samt tillsynsvägledning inom dessa fält. På Miljöenheten deltar vi även med personal i det samråds- och granskningsskede som följer av Länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen, i frågor som rör t.ex. buller och förorenad mark. Hälsorelaterad miljöövervakning och luftvårdsfrågor är ytterligare exempel på arbetsfält som finns inom enheten.

Arbetsuppgifter

Inom Miljöenheten kommer du att ingå i gruppen som jobbar med förorenade områden. Arbetsuppgifterna innefattar alla steg inom tillsyn av förorenade områden, från inventering till åtgärd. Arbetet sker i samarbete med jurist och övriga i arbetsgruppen. Arbetet kommer i huvudsak att bestå i att utifrån uppgifter i databasen för förorenade områden planera tillsynsarbetet och därefter genomföra det. Genomförandet och de konkreta uppgifterna kommer att handla om att skriva förelägganden, granska provtagningsplaner, granska undersöknings- och utredningsrapporter samt genomföra platsbesök och granska åtgärdsplaner. En stor del av arbetet kommer också bestå i att ta fram förslag till ansvarsbedömningar/ansvarsutredningar som granskas av jurist eller tas fram i samarbete med denne. Tillsynsvägledning gentemot kommuner ingår som en självklar del i tjänsten och det kan också komma att bli aktuellt med deltagande i detaljplaner och översiktsplaner som expertis inom arbetsfältet. Arbetet innebär i olika skeden av ett ärende många interna och externa kontakter och möten.

Kvalifikationer

Den vi söker har:
• Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleexamen med inriktning mot exempelvis miljövetenskap, ekotoxikologi, vatten, geohydrologi eller annan utbildning som vi finner likvärdig.
• Mycket god förmåga att formulera dig i både tal och skrift.
• B-körkort
Meriterande är:
• Erfarenhet av relevant arbete inom efterbehandlingsprojekt/tillsyn förorenade områden samt GIS-arbete.
Personliga egenskaper:
• Du är intresserad av att jobba strukturerat för att komma framåt i ett arbete där det också krävs att du har stor initiativförmåga.
• Du är självgående i den mening att du har god förmåga att ta reda på vilka kontakter du behöver ta och vilket underlag som krävs för att kunna fatta ett visst beslut.
• Du är målinriktad och har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat.
• Du är utåtriktad, nyfiken och har lätt för att knyta nya kontakter.
• Du har god samarbetsförmåga.
• Du är intresserad av och har förmåga att se nya arbetssätt och tycker om förbättringsarbete.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat.

Anställningens omfattning

Tillträden efter överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan

Referensnummer:   112-1155-2018

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats…
… fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.