jobb just nu!

Samordnare för regional miljöövervakning/miljömålshandläggare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten. Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Vi bevakar också Norrbottniska intressen på det nationella planet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. Hos oss arbetar omkring 270 personer inom avdelningarna miljö, samhälle,näringsliv och verksamhetsstöd. Länsledningen består av landshövding och länsråd.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är förlagd på miljöanalysenheten och utgörs i huvudsak av regional miljöövervakning (inkl. samordning) och miljömålsarbete men även övriga arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde, som tex handläggning av bidrag till lokala vattenvårdsprojekt kan komma ifråga.

Miljöanalysenheten ansvarar för att övervaka och beskriva miljötillståndet i länet samt följa tillståndets utveckling. Detta arbete utgör ett viktigt underlag för bl.a. samhällsplanering, näringslivsutveckling, miljö- och naturskydd samt åtgärder inom områden med miljöproblem. Kommunikation om identifierade behov, möjligheter och risker är en viktig del i uppdraget, liksom att få till stånd åtgärder. Omvärldsbevakning är en nyckelkomponent i arbetet. Enhetens uppdrag innebär även att bistå med kunskap om länets natur och miljö så att vi förstår orsakssamband och funktion samt värdet av en miljö med fungerande ekosystem och bibehållen biologisk mångfald.

Vår regionala miljöövervakning omsätter cirka 2,5 miljoner kronor per år och har en spännvidd över länets alla naturtyper, inklusive vatten, och omfattar även miljögifter, luft och hälsorelaterad miljöövervakning.

Miljömålsarbetet innefattar att, tillsammans med miljömålssamordnaren, samordna uppföljning av miljömålen i Norrbotten samt stimulera miljöarbetet i länet så att miljömålen nås. Det inkluderar bland annat miljökommunikation och samverkan med kommuner, branschorganisationer, industrier, myndigheter, intresseföreningar m.fl. men även internt på Länsstyrelsen.

• Samordna miljöövervakningen inom Länsstyrelsen och gentemot externa parter.
• Arbeta med regionalt åtgärds- och uppföljningsarbete för miljömålen.
• Föra ut resultat och underlag, följa upp ekonomin, samt rapportera till centrala myndigheter.
• Ansvara för ett/flera miljöövervakningsprogram
• Handlägga ansökningar om lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
• Ha översikt över avtal för ex provtagningar och analyser samt stötta andra handläggare med detta.
• Stödja kommuner och andra aktörer i deras arbete med miljömålen.
• Initiera och medverka i interna och externa samverkansinitiativ.

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras beroende på hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag förändras, samt beroende på den sökandes kompetens.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• har relevant akademisk utbildning.
• har relevanta erfarenheter inom miljö- och eller hållbarhetsarbete.
• har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga och ett utåtriktat arbetssätt.
• har en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig vårdat, enkelt och begripligt i tal och skrift.
• har körkort för bil.

Det är ytterligare en fördel om du:
• har erfarenhet av att samordna eller koordinera.
• har erfarenhet av miljömåls- och/eller miljöövervakningsarbete.
• Har kunskap eller erfarenhet av vattenvårdsåtgärder (främst övergödning).
• har erfarenhet av myndighetsarbete.
• har kunskaper inom statistik och vana vid att använda ArcGis.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Obligatorisk provanställning om som mest 6 månader Tillträde snarast efter överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   112-1434-18

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning.

Övrigt

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• generösa möjligheter till flexibel arbetstid
• friskvård och motion på arbetstid.

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli är av stort värde inom Länsstyrelsen eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.