jobb just nu!

Bibliotekschef

Tillgängliga språk

Övrigt

Spara som favorit

Arbetsplatsbeskrivning

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Kultur- och fritidsverksamheten i Eskilstuna är bred och mångsidig. Det övergripande långsiktiga målet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är att alla erbjuds ta del. Här erbjuds kultur, berikande fritid, bildning och upplevelser. Här finns också ansvaret att samla, vårda och visa kulturarvet.

Hela Eskilstuna kommun och kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat en förflyttning till en modern kunskapsorganisation med fokus på att skapa goda hållbara möten. Kommunikation och samarbete är i fokus. I kultur- och fritidsförvaltningen ska vi påbörja ett omfattande utvecklingsarbete med avstamp från kommunkoncernens nya idrottspolitiskta - och kulturpolitiskt handlingsprogram. Inom kort har vi också en beslutad biblioteksplan. Viktiga ingredienser för framtiden är innovation, kreativitet och nytänkande. Vi går in i en spännande tid.

Arbetsbeskrivning

Som bibliotekschef får du ett viktigt uppdrag att bidra till att utveckla Eskilstuna stadsbibliotek för att nå fler – de som idag inte har hittat till biblioteken – för att bidra till invånarnas livslånga kunskapsutveckling. Du ska tillsammans med biträdande bibliotekschef och bibliotekspersonalen utveckla Eskilstuna stadsbibliotek så att verksamheten upplevs angelägen, tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov, med ett utbud av tjänster och aktiviteter som speglar dagens och framtidens Eskilstuna.

Som bibliotekschef är ditt uppdrag att leda, driva och utveckla biblioteksverksamheten. Din roll innebär övergripande ansvar för biblioteksutveckling, ekonomi, personal och kompetensfrågor samt informations- och kommunikationsansvar. Som bibliotekschef har du ansvar för cirka 40 personer. Din arbetsdag innehåller strategiska ställningstaganden såväl som löpande verksamhetsfrågor.

Eskilstuna stadsbibliotek ska möta de utmaningar och behov som finns i Eskilstuna. Alla invånare oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomiska förutsättningar ska känna sig välkomna att ta del av bibliotekens utbud. Som chef ska du bedriva ett målinriktat miljö-, jämställdhets- och mångfaldsarbete i det dagliga arbetet. God kontakt med allmänheten, samverkan i olika nätverk inom staden, regionalt och nationellt står också högt på agendan.

Befattningen är förlagd till Stadsbiblioteket i centrala Eskilstuna.

Kvalifikationer

Till uppdraget som bibliotekschef söker vi dig som har en akademisk examen inom området för samhällsorienterade ämnen. Du har förståelse för folkbibliotekens roll i samhället och har ett intresse för kultur- och samhällsfrågor.
För tjänsten krävs det att du har erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare med budget och personalansvar. Erfarenhet av utvecklingsarbete och integrationsarbete är också viktigt.
Vi ser en ledare som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet gått fram. Du ska leda och entusiasmera medarbetare för att nå gemensamma mål. Arbeta aktivt, strukturerat och utåtriktat, se och pröva nya kreativa sätt att utveckla verksamheten.
Vi söker dig som har en drivkraft och som ser möjligheter till förändringar och med fokus på resultat. Som ledare har du förmågan att motivera, du visar intresse för dina medarbetare och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetVi ser fram emot din ansökan!

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Ansökan

Ansök senast:   2017-03-12

Referensnummer:   3429

Välkommen att söka genom att: Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson
Joanna Lindgren
Rekryteringskonsult
016-710 19 72

Övrigt

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.