jobb just nu!

Enhetschef, Jordbruksenheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Arbetsuppgifter

Jordbruksenhetens uppgift är att handlägga och kontrollera lantbrukarnas ansökningar om jordbrukarstöd (SAM-ansökan). På enheten upprättas även åtagandeplaner för olika miljöersättningar. Enheten har ansvar för ärenden gällande dödsbons ägande av lantbruksfastigheter.

Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att säkerställa att samarbetet med övriga enheter fungerar effektivt och med hög kvalitet. Du verkar också för att länsstyrelsens mål och policys följs inom enheten och du är en förebild vad gäller länsstyrelsens personalpolitiska värdegrund genom att ha hög integritet och intresse för värderingsfrågor. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och i tidigare anställningar haft personalansvar och en arbetsledande roll. Du har även god kunskap och förståelse för lantbrukets villkor och utveckling. Du är van att driva och agera i frågor med komplexa frågeställningar och är inriktad på att åstadkomma resultat. Meriterande är erfarenhet av handläggning av jordbrukarstöd och kunskap om processen för hantering av EUs jordbrukarstöd.

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot ett gemensamt mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du har förmågan att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamheten på ett gott sätt.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Ansökan

Referensnummer:   112-1666-18

Gör ansökan

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande.
Provanställning tillämpas.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Den genomförs av Länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Med anställningen följer en skyldighet att tjänstgöra i myndighetens krisberedskapsorganisation.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Varmt välkommen med din ansökan!