jobb just nu!

Samordnare till Vattenmyndighetens kansli

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Kalmar län är en statlig myndighet med drygt 200 anställda, specialister och generalister som samverkar för länets utveckling. Arbetssättet är utpräglat tvärsektoriellt och bygger på goda kontakter med interna och externa aktörer inom en mängd samhällssektorer i länet.

Länsstyrelsen i Kalmar är också Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Vår uppgift är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar tio län och ca 90 kommuner. Vi bereder underlag till vattendelegationens beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Det långsiktiga målet för vårt arbete är att uppnå en god vattenstatus i inlands-, grund- och kustvatten. Vill Du veta mer om vattenmyndigheterna så gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se

Tjänsten är placerad på vattenmyndighetens kansli inom Avdelningen för tillväxt och miljö.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär samordningsansvar i arbetet med att utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning genom att tillgängliggöra planeringsunderlag för kommuner och lokala aktörer. I samordningsuppdraget kommer även ingå att ansvara för hantering av fysisk påverkan från jord- och skogsbruk, frågor som rör vattenförvaltning i ett förändrat klimat och/eller annat löpande arbete beroende på kompetens och intresse hos sökande. Arbetet bedrivs i sexårscykler vilket ger stor variation i arbetsuppgifter och utrymme för egna initiativ till utveckling av arbetsprocesser och metoder för samverkan och kommunikation. Arbetet förutsätter brett perspektiv på hållbar samhällsutveckling med bäring på vattenmiljön.

Vattenmyndigheten har ett nära samarbete med de andra fyra vattenmyndigheterna i landet och med länsstyrelserna inom distriktet i syfte att skapa en effektiv och integrerad vattenförvaltning. I arbetet är det särskilt viktigt att kunna upprätthålla kontakter och skapa nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från samarbeten på lokal och regional nivå till nationella nätverk och samverkan med andra länder inom EU.

Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. På kansliet har vi ett öppet arbetsklimat, värnar vår arbetsglädje och teamkänsla.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har:

• relevant akademisk utbildning med koppling till vattenfrågor, gärna agronom med inriktning mot mark/växtfrågor eller liknande,
• flerårig arbetslivserfarenhet inom rådgivning eller förvaltning i organisationer med bred förankring i samhället,
• förmåga att sätta sig in i nya frågeställningar och behålla ett helhetsperspektiv,
• erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag, eller liknande,
• väl utvecklad kommunikativ förmåga och lätt för att utrycka sig i tal och i skrift,
• god datorvana.


Det är ytterligare en fördel om du har:

• tidigare erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller klimatarbete,
• kunskaper inom GIS och databashantering
• intresse för lokal dialog med kommuner och allmänhet

Vi söker dig som har god analytisk förmåga. Det är också viktigt att du har förmåga att skapa och bevara goda relationer samt att du kan vara drivande inom såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för uppgiften.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Körkort krävs.

Ansökan

Referensnummer:   112-755-2018

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats…
… fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.