jobb just nu!

Två vattensamordnare till Vattenmyndigheten

Tillgängliga språk

Övrigt

Spara som favorit

Arbetsplatsbeskrivning

Länsstyrelsen är en viktig aktör och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar med visionen; för Norrbottens bästa, via ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd, utveckling och samordning inom många olika områden. Hos oss arbetar ca 270 personer inom avdelningarna miljö, samhälle, näringsliv och verksamhetsstöd. Länsledningen består av landshövding och länsråd.

En viktig roll för Länsstyrelsen är att företräda Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt. Länsstyrelsen i Norrbotten är en av fem länsstyrelser som har ett särskilt utpekat uppdrag att vara Vattenmyndighet. På Vattenmyndigheten i Bottenviken arbetar ca 10 personer inom olika kompetensområden. Arbetet utgår ifrån EU:s ramdirektiv för vatten där det långsiktiga målet är att uppnå en god vattenstatus i alla sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vattenmyndigheten samordnar arbetet med vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt som omfattar två län, 28 kommuner samt Torneälvens avrinningsområde som delas med Finland. Vattenmyndigheten deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan de fem vattenmyndigheterna och samverkar med nationella myndigheter och organisationer. Vill Du veta mer om vattenmyndigheterna kan du gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se.

Vattenmyndigheten hör till enheten för vatten och fiske på länsstyrelsen. På vatten- och fiskeenheten ingår även fiskefunktionen som bl a svarar för tillståndsärenden, tillsyns- och förvaltningsfrågor samt fiskeutredningsgruppen som bedriver undersöknings- och utredningsverksamhet. Enheten har totalt 19 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Som vattensamordnare kommer du att arbeta med förekommande uppgifter inom vattenförvaltningen. I arbetet ingår bland annat samordning inom och mellan de fem vattendistrikten i frågor kring kartläggning och analys av vattenförekomster, miljöövervakning samt framtagande av förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Vi har också inriktat vårt
arbetssätt på olika samhällssektorer tex vattenkraft, lantbruk, skogsbruk, avlopp och vattenförsörjning. Uppdraget är att genom samverkan få fram ett kostnadseffektivt åtgärdsprogram till 2021.

Just nu söker vi dig som kan ta dig an frågor som rör vattenkraft och fysiska förändringar i vattenmiljön, skogsbruk, jordbruk eller vatten och avlopp. Arbetet rymmer såväl naturvetenskapliga bedömningar och val av metoder och principer, främst gällande sjöar och vattendrag, som samverkan med olika myndigheter och företrädare för olika branscher. Vilka dina arbetsuppgifter blir kommer till stor del att utgå från din utbildning och erfarenhet och hur den bäst kan nyttjas tillsammans med nuvarande bemanning. Du kommer också att ingå i någon av vattenmyndigheternas nationella arbetsgrupper, kompetensnätverk eller projekt och fungera som länk mellan det regionala arbetet i vattendistriktet och det nationella arbetet.

Som person är du utåtriktad och engagerad. Du har förmåga att identifiera nödvändiga insatser och kan ta initiativ och har förmåga att både starta, driva och avsluta projekt. Du ska kunna samarbeta med andra och fungera som vattenmyndighetens samverkanspart i olika sammanhang. Det är av yttersta vikt att du trivs med att ha flera bollar i luften samtidigt. Arbetet är både strategiskt och praktiskt och du ska trivas att jobba i en miljö som präglas av utveckling och utmaningar. Uppdraget innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.

Inriktningen på tjänsterna kan komma att förändras över tiden beroende på hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag förändras över tiden.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen söker två vattensamordnare med naturvetenskaplig grund och med erfarenhet och intresse för vattenfrågor.

Vi söker dig som:
• har relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning inom ämnesområdena limnologi, hydrologi, akvatisk ekologi, utbildning med relevant teknisk inriktning eller annan likvärdig utbildning.
• har en god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samarbeta med många aktörer
• har förmåga att sätta sig in i nya frågeställningar och anlägga ett brett samhällsperspektiv i arbetet
• är van att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet
• har goda färdigheter i att kommunicera enkelt och begripligt samt presentera såväl muntligt som skriftligt på svenska

Det är ytterligare en fördel om du har:
• har erfarenhet av att arbeta med frågor rörande vattenkraft och fysiska förändringar i vattenmiljöer, VA-frågor, skogsbruk eller jordbruk.
• har erfarenhet av att leda processer/projekt
• erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller vattenfrågor
• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun
• kunskaper eller behärskar det finska språket i tal och skrift

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Obligatorisk provanställning om 6 månader. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2017-08-31

Referensnummer:   112-11867-17

Välkommen att söka genom att: Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner
Lisbeth Alakangas
Enhetschef
072-725 65 51

lisbeth.alakangas@lansstyrelsen.se
Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör

010-225 53 65, 070-639 60 93

lisa.lundstedt@lansstyrelsen.se
Facklig företrädare
Fackliga företrädare för Miljöavdelningen
SACO o ST nås via vxl
010-225 50 00

norrbotten@lansstyrelsen.se

Övrigt

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• generösa möjligheter till flexibel arbetstid
• friskvård och motion på arbetstid.

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli är av stort värde inom Länsstyrelsen eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.