jobb just nu!

Medarbetare för motorsågs- och röjningsarbete

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Arbetsuppgifter

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med restaurering av vattendrag, miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål, miljömålsuppföljning samt driver projekt.

Länsstyrelsen kommer under 2018 att arbeta med att restaurera flottledsrensade vattenmiljöer inom Lögdeälvens avrinningsområde. Arbetet i Lögdeälvens avrinningsområde sker inom ramen för projektet ReBorN-LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och i huvudsak inom Nordmalings, Bjurholms, Åsele och Vilhelmina kommuner. Restaurering kan även bli aktuell i andra vattendrag i länet inom Vilhelmina, Umeå och Nordmalings kommuner.
Under fältsäsongen behövs 2 personer för att avlägsna träd och sly i anslutning till vattendragen så att upprensade stenar och block från flottningsepoken kan återföras vattendragen. Ytterligare tjänster kan bli aktuella. Tjänsterna innebär periodvis veckovis övernattning på annan ort än Umeå och annan stationeringsort än Umeå kan bli aktuell. Ange gärna önskad stationeringsort/-er mellan Åsele, Vilhelmina, Umeå, Nordmaling och Bjurholm i ansökan.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av sågnings- och röjningsarbete men vid behov kan också andra fältuppgifter ingå. En sådan kan vara att bistå i arbetet med att manuellt återskapa lekområden för fisk. En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort. Tjänsterna varierar i tid från ca 3 till 5 månader.

Kvalifikationer

Du ska ha minst Motorsågskörkort A och B och Röjsågskörkort A och B.
Du har erfarenhet av motorsågs- och röjningsarbete. Har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och kan lösa problem som uppstår. Du måste ha fysiska förutsättningar för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten en stor del av dagen och bära fältutrustning till och från vattendragen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning som längst t o m 2018-10-14. Tillträde tidigast 2018-05-14.
3-6 månader.

Ansökan

Referensnummer:   112-1096-2018

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.