jobb just nu!

Miljöskyddshandläggare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 180 anställda.
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar.


Miljövårdsenheten ska verka för en ekologiskt hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljön samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten svarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet. Uppgifterna genomförs så att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar.

Utifrån regeringens prioritering inom miljötillsyn så utökar vi nu miljöskyddsfunktionen!

Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion ingår i miljövårdsenheten och kommer att bestå av 12 personer som ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt för tillsyn och sanering av förorenade områden. Funktionen ansvarar även för att vägleda kommunerna inom dessa områden, och följa upp kommunernas arbete inom miljötillsyn.

Arbetet med tillsyn av verksamheter med miljöpåverkan bedrivs med stöd av miljöbalken som är ett av de viktigare verktygen för att nå miljömålen.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är inriktad på tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt tillsyn av förorenade områden. I tjänsten ingår även tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Vägledningen omfattar handläggarträffar, samarbete med andra län samt kontakt med kommunala inspektörer. Som stöd i arbetet finns jurister, erfarna kollegor och ett strukturerat, målinriktat arbetssätt. Planering och arbete sker genom samarbete och dialog i arbetsgruppen.

I arbetsuppgifterna ingår att granska rapporter, genomföra tillsynsbesök, skriva tillsynsrapporter och beslut. Du kommer också ha en tät kontakt med andra myndigheter, och möjlighet att arbeta inom nationella arbetsgrupper.

Kvalifikationer

- Minst 3-årig akademisk Naturvetenskaplig/-teknisk utbildning eller annan likvärdig utbildning på högskola eller universitet
- Utbildning i miljörätt eller erfarenhet av miljöbalkens tillämpning.
- B-körkort

Meriterande
- Utbildning inom efterbehandling av förorenad mark
- Erfarenhet av tillsyn av förorenade områden
- Erfarenhet av tillsyn på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
- Erfarenhet av myndighetsutövning
- Erfarenhet av tillsyn över kemikalier, vindkraft samt avfall
- Erfarenhet av att ha arbetat med styrdokument (behovsutredning, tillsynsplaner)

För tjänsten behöver du ha följande förmågor:

Du är trygg i din yrkesroll och har en förmåga att planera och driva arbetet under eget ansvar fram till avslut inom utsatt tid. Du är noggrann och har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med andra. Du strävar efter att bli bättre och bättre i din yrkesroll, och är nytänkande.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillträde så snart som möjligt
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-732-18

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Funktionen eftersträvar en jämn könsfördelning, därför ser vi gärna manliga sökande.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning