jobb just nu!

Inventerare i främst limniska miljöer

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Arbetsuppgifter

Det handlar om 8 till 10 tjänster som är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål och miljömålsuppföljning samt restaurering av vattendrag.
Någon av tjänsterna kan delas med eller placeras på Naturvårdsenheten. Ytterligare tjänster kan bli aktuella.

Tjänsterna varierar i tid från ca 1 till 5 månader. Dina arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom kalkeffektuppföljning, miljöövervakning, inventering av vattendrag och grunda havsmiljöer. Del av arbetet kan komma att genomföras inom ramen för projektet ReBorN (LIFE15 NAT/SE/000892).

Varje tjänst omfattar en eller flera av följande arbetsuppgifter:
• Elfiske, nätprovfiske samt vatten- och bottenfaunaprovtagning i sjöar och vattendrag.
• Inventering av vattendrag, vägtrummor, grunda havsvikar, flodpärlmussla, häckande fågel, smågnagare och fjällvegetation.
• Manuell konstruktion av lekområden för fisk i vattendrag inom projektet ReBorN (Hartijokki metoden).

Förberedelser, dataläggning samt sammanställningar av inventeringsmaterial kan ingå i arbetsuppgifterna. En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort.

Kvalifikationer

Du bör ha naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och kan lösa problem som uppstår.

Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Du måste ha förutsättningar för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten, jobba från båt och bära fältutrustning en stor del av dagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning som längst t o m 2018-09-23. Tillträde tidigast 2018-05-01.
3-6 månader.

Ansökan

Referensnummer:   112-1077-2018

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.