jobb just nu!

Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Arbetsuppgifter

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med restaurering av vattendrag, miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål, miljömålsuppföljning samt driver projekt.

Länsstyrelsen kommer under 2018 att arbeta med att restaurera flottledsrensade vattenmiljöer inom Lögdeälvens avrinningsområde. Arbetet i Lögdeälvens avrinningsområde sker inom ramen för projektet ReBorN-LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och i huvudsak inom Nordmalings, Bjurholms, Åsele och Vilhelmina kommuner. Restaurering kan även bli aktuell i andra vattendrag i länet inom Vilhelmina, Umeå, Robertsfors och Nordmalings kommuner.
För att genomföra detta behöver vi anställa ca 15 personer. Ytterligare tjänster kan bli aktuella. Tjänsterna innebär periodvis veckovis övernattning på annan ort än Umeå och annan stationeringsort än Umeå kan bli aktuell. Ange gärna önskad stationeringsort/-er mellan Åsele, Vilhelmina, Umeå, Nordmaling och Bjurholm i er ansökan.

Tjänsterna varierar i tid från ca 3 till 6 månader. Arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området restaurering av vattendrag. Varje tjänst omfattar i huvudsak följande arbetsuppgifter:
• Planera och leda arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker tillsammans med grävmaskinförare
• Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag (Hartijokki metoden)
• Genomföra motorsågs- och röjningsarbete

Förberedelser, dataläggning och sammanställningar av utförda restaureringar kan ingå i arbetsuppgifterna. En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort. Röj- och sågarbeten förekommer. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Du bör ha naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och kan lösa problem som uppstår.

Erfarenhet av att planera och tillsammans med grävmaskinförare leda arbetet med att restaurera vattendrag är meriterande. Fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Du måste ha förutsättningar för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten en stor del av dagen, bära fältutrustning till och från vattendragen samt anlägga lekbottnar och fälla träd med motorsåg. Vana av arbete med motorsåg och röjsåg är en merit. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning som längst t o m 2018-10-31. Tillträde tidigast 2018-06-01.
3-6 månader.

Ansökan

Referensnummer:   112-1086-2018

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.