jobb just nu!

Planarkitekt/samhällsplanerare och GIS-handläggare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen Dalarna är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län.
Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen söker två tillsvidareanställda medarbetare till funktionen för samhällsplanering och boende, på grund av pensionsavgångar . Vi behöver förstärkning inom fysisk planering och geografisk informationssystem.
Inom fysisk planering bevakar Länsstyrelsen kommunernas fysiska planering enligt plan- och bygglagen, ger råd, håller kurser, skriver vägledningar och drar generella slutsatser utifrån ärendehandläggningen. Vårt fokus är principfrågor och knepiga avvägningar. Vi har direktkontakt med statliga verk, regeringskansliet och kollegor i andra län och är med och påverkar framtida lagändringar. Inom den fysiska planeringen arbetar vi också med Trafikverkets infrastrukturplanering gällande väg- och järnvägsplanering. Där är Länsstyrelsen en del i planeringsprocessen enligt väg- och järnvägslagstiftning och miljöbalken.
Länsstyrelsen har också fått ett tydligare krav att arbeta för att behovet av bostäder tillgodoses och bostadsförsörjningsfrågor i allmänhet. Vi är samrådspart i framtagandet av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning och arbetar årligen med en analys över bostadsmarknaden i länet.

Länsstyrelsen arbetar med geografiska informationssystem och tillhandahåller regionalt planeringsunderlag. Där ajourhåller och uppdaterar vi underlag samt tar fram egna analyser.
Vi söker medarbetare till tjänst som planarkitekt/samhällsplanerare och en medarbetare som kan kombinera planering med GIS. I ansökan vill vi att du anger vilket av ovanstående du vill arbeta med.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom samhällsplanering, fysisk planering, lantmäteri, arkitektur, juridik, GIS eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Krav är att du är insatt i samhällsbyggnadsprocessen och för tjänsten som GIS-handläggare är GISkunnande ett krav. Mycket meriterande är att du kan plan- och bygglagen och meriterande om du behärskar miljöbalken och trafiklagstiftning. Ett krav är att du ska kunna uttrycka dig korrekt och nyanserat i tal och skrift på svenska. Du ska vara samarbetsinriktad, analytisk och omdömesgill.

Meriterande är om du har arbetat med att upprätta planer enligt plan- och bygglagen, likaså om du har erfarenhet av handläggning eller rådgivning från kommun, regionplaneorgan, länsstyrelse eller annan statlig myndighet.

Du ska med lätthet kunna identifiera dig med vår värdegrund. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.
Ange i ansökan vilken tjänst som du är intresserad av.

Anställningens omfattning

Tillträde enl. överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   112-12696-2017

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

Vi tar gärna emot samtal av dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.