jobb just nu!

Enhetschef för Jordbrukarstöd och veterinär

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 210 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Vi söker en chef till enheten för Jordbrukarstöd och veterinär. Enheten har runt 23 medarbetare, på enheten finns också ett antal samordnare. Enheten arbetar för att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk. Stöd till jordbruket finns som gårdsstöd, stöd för miljövänligt jordbruk, regionala stöd samt djurbidrag. Vi arbetar dessutom med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. Vi har också det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär bl.a. att planera, leda, samordna och följa upp verksamheten utifrån fastlagd verksamhetsplan. Du driver enhetens utvecklings- och förändringsarbete, genomför medarbetarsamtal och lönesättande samtal och planerar och ansvarar för enhetens arbetsmiljöarbete. Du har ett delegerat beslutsansvar, ingår i ledningsgruppen samt i planeringsgrupp där du förväntas bidra till helheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en naturvetenskaplig universitets- eller högskolexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande om du har chefserfarenhet och/eller har genomgått någon form av ledarskapsutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom något av enhetens ansvarsområden. Enhetens sakområden kan vara av massmedialt intresse, därför är det meriterande om du är van att hantera media.

Som ledare är du engagerad och kommunikativ, du är tydlig med förmåga att leda, styra och utveckla verksamheten och dess medarbetare. Uppgifterna kräver ett strukturerat arbetssätt kombinerat med samarbetsförmåga och förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Som ledare är du stabil och beslutsam. Verksamhetens sakområden ställer krav på nära samverkan med andra enheter internt men också med många externa parter, exempelvis Jordbruksverket. Som enhetschef ingår du även i nationella nätverk inom enhetens sakområden. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och dina ledaregenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande under ett år, med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Referensnummer:   112-3623-18

Gör ansökan

Övrigt

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i denna rekryteringsmetod kan det bli aktuellt med arbetsprov.

För att arbeta hos oss ska du dela länsstyrelsen värdering om alla människors lika värde.

Du kan inte ha en bisyssla som är oförenlig med länsstyrelsens uppdrag.