jobb just nu!

Utredare miljö- och klimatfrågor

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. På Boverket arbetar idag 250 personer, bland annat jurister, arkitekter, planerare, ekonomer, civilingenjörer, samhällsvetare och kommunikatörer. Vi har den senaste tiden fått stora regeringsuppdrag inom digitalisering, inomhusmiljö och arkitektur. Vi beräknar därför växa med ett 50-tal personer under 2018, främst i Karlskrona men även i Malmö.

Arbetsuppgifter

Till enheten Stad och Land söker vi en medarbetare för en tidsbegränsad anställning.

Inom Boverkets arbete med miljömål och klimatanpassning kommer du framförallt att delta i myndighetens arbete med utvärdering och utveckling av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. Som en del av arbetsuppgifterna kommer du att jobba med klimatanpassning i den byggda miljön. I detta ingår till exempel skydd mot översvämning, stigande havsvattennivåer, ras och skred mm. Du kommer även att svara på frågor och remisser kopplat till miljömål och klimatanpassning samt delta i särskilda uppdrag i projektform och andra förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan även arbete inom andra nationella mål så som friluftslivsmålen och Agenda 2030 målen vara aktuellt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att hålla i utredningar eller projekt. Du har även god kännedom om plan- och bygglagen och miljöbalken. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av myndighetsarbete på central eller regional nivå. Även erfarenhet av arbete med miljökvalitetsmål eller klimatanpassningsarbete på lokal, regional eller nationell nivå är meriterande.

I grunden har du en akademisk examen inom miljövetenskap, landskapsarkitektur, riskfrågor, samhällsplanering, fysisk planering eller motsvarande.

Boverket sätter värde på att våra medarbetare kompletterar varandra med olika bakgrund, erfarenheter och egenskaper. Det bidrar till att verksamheten blir mer dynamisk och nytänkande. Därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, men vill gärna anställa personer med olika profil och förmågor. Beskriv i ditt personliga brev vilka unika egenskaper och erfarenheter som du skulle kunna bidra med på Boverket.

I denna tjänsten sker arbetet ofta i grupp och värdesätter därmed att du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och en god förmåga att kommunicera både i tal och skrift. Du har lätt att växla mellan olika frågeställningar och att arbeta såväl självständigt som i grupp för att nå uppsatta mål enligt tidplan.


Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2019-04-30

Placeringsort: Karlskrona
Tillträde: enligt överenskommelse
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   964/2018

Gör ansökan

Övrigt

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Aditro Offentliga Jobb.

Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.