jobb just nu!

Utvecklare inom funktionshinderområdet

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsenLänsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 500 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen söker en medarbetare som ska arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter, med inriktning mot funktionshinderfrågor. Tjänsten är en tillsvidareanställning och placerad på Samhällsbyggnadsavdelningens enhet för social hållbarhet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning.

Enheten för social hållbarhet arbetar för en hållbar utveckling i Skåne med fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Genom strategiska och stödjande insatser bidrar vi till processer som ska motverka de obalanser vi ser i länet som exempelvis tar sig uttryck i ojämlikhet i hälsa, skillnader i uppväxtförhållande för barn och unga, olika förutsättningar för delaktighet och inflytande.

Du kommer att arbeta nära enhetens strateg i mänskliga rättigheter och delta i arbetet med länsstyrelsens uppdrag inom hela detta område. I arbetet ingår bland annat att ge stöd till kommuner och andra aktörer genom att skapa nätverk, ordna seminarier och andra kompetenshöjande insatser. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Du kommer att ta fram lägesrapporter och kunskapssammanställningar. Arbetet kan också komma att innehålla handläggning av statsbidrag.

Inledningsvis kommer du framförallt att arbeta med två nya regeringsuppdrag som länsstyrelserna har fått.
Det första är ett tre-årigt uppdrag som innebär att stödja landsting och kommuner i arbetet med att genomföra sina funktionshinderpolitiska strategier och planer.

Det andra uppdraget är ett-årigt och gäller att tillsammans med övriga länsstyrelser ta fram en lägesbild angående utsatta EU/ESS-medborgare. Länsstyrelserna ska även genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till kommuner och andra.

Arbetet innebär en del resor.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som är socionom eller har annan lämplig samhällsvetenskaplig högskoleutbildning. Det är särskilt meriterande om du har utbildning inom mänskliga rättigheter samt erfarenhet av hur rättighetsfrågor kan omsättas i praktiken. Du har flerårig erfarenhet från arbete med funktionshinderfrågor och erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet. Meriterande är också om du har erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, gärna kring tvärsektoriella frågor. Erfarenhet av att leda och driva processer samt att stödja samverkan mellan olika aktörer är önskvärt.

En förutsättning för arbetet är att du har god analytisk och kommunikativ förmåga, både muntligen och skriftligen.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera, skapa engagemang och bygga nätverk med andra. Vidare är du en god pedagog och har en förmåga kombinera lyhördhet och flexibilitet med ett strukturerat arbetssätt.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-4043-18

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.