jobb just nu!

Semestervikarier: usk, vårdbiträden, pers.ass, boendestödjare till Bemanningscentrum

Tillgängliga språk

Övrigt

Spara som favorit

Arbetsplatsbeskrivning

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun med drygt 27 000 invånare och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg.

Nynäshamns kommun är den största arbetsgivaren med cirka 2000 anställda. Här är vi måna om vår personal och vill att alla våra medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångfald bidrar till. Läs mer om kommunen på www.nynashamn.se

En av verksamheterna inom kommunen är kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för kommunövergripande frågor och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen. Chef för kommunstyrelseförvaltningen är kommunchefen.

Bemanningscentrum ingår i kommunens arbetsgivaravdelning och ansvarar för korttidsbemanningen i den kommunala äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta, barnomsorgen i förskola & fritids samt kostverksamheterna. Bemanningscentrum startade som en del i Nynäshamns kommuns heltidssatsning. Det gör att alla verksamheter som bemannas enligt det nya sättet kan erbjuda personalen möjligheten att arbeta heltid.

Bemanningscentrum har för närvarande en vikariepool med 38 heltidsanställda och ca 200 timavlönande. För att få poolverksamheten att fungera så är vi på kontoret bemannade med 3 bemanningsassistenter (veckoarbetstid), 2 helgpersonal (helgtid), 2 rekryterare, 1 system-/personaladministratör, 2 gruppchefer, 1 biträdande enhetschef samt 1 enhetschef. På kontoret arbetar vi tillsammans med kommunens verksamheter för att säkerställa en rätt bemanning. Inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet servar vi även med internsupport gällande schemaläggning och bemanningsfrågor även för ordinarie personal.

Arbetsbeskrivning

I våra ÄLDREBOENDEN bor personer som behöver hjälp av personal under en stor del av dygnet. I Nynäshamns tätort finns äldreboendena Lotsen (demensbeoende), Rosengården (somatik/demensboende). Utanför tätorten finns äldreboendena Tallåsen (Ösmo) samt Sunnerbo (Sorunda). Som undersköterska/vårdbiträde vid ett äldreboende arbetar du med att hjälpa, stödja och uppmuntra de boende i den dagliga livsföringen samt bistå med vård, omsorg och personlig hygien.

HEMTJÄNSTEN är organiserad i tre arbetsgrupper. Dessa är Stad, Land och Nattpatrullen. Hemtjänsten riktar sig mot äldre personer och gör det möjligt för den äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det hemtjänsten bland annat hjälper till med är personlig omvårdnad och hygien, städning, stöd i vid måltider och lättare matlagning.

BOENDESTÖDET ger omsorg/stödinsatser till personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad eller satellitboende. Arbetsuppgifterna som boendestödjare i brukarens egna hem omfattar bl.a. hushållsgöromål, personlig omsorg/omvårdnad, hjälp med hygien samt stöd vid olika fritidsaktiviteter.

Omsorg för funktionsnedsatta i GRUPPBOENDEN finns på Björkbacken och Solgläntan i Ösmo, Sorunda gruppbostad i Sorunda samt gruppbostäderna Postmästaren, Ribban, Släggan och Trehöringen i Nynäshamns tätort. De boende vid våra gruppbostäder har någon grad av utvecklingsstörning, vissa även med tilläggshandikapp. Som boendestödjare är du behjälplig i boendet/sysselsättningen på ett sätt som befrämjar personens självbestämmande, delaktighet och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår olika hushållsgöromål inkl matlagning, hjälp/stöd personlig omsorg och omvårdnad, hjälp med hygien samt stöd vid olika fritidsaktiviteter.

Inom PERSONLIG ASSISTANS får personer som har ett varaktigt funktionshinder, ett omfattande vårdbehov och behöver dagligt stöd med att äta, sköta den personliga hygienen, förflytta sig eller kommunicera. Din uppgift som personlig assistent är att stödja och hjälpa personen med detta.

Kvalifikationer

För arbete som UNDERSKÖTERSKA krävs en slutförd gymnasieutbildning med inriktning i omvårdnad eller annan utbildning inom vård och omsorg som bedöms motsvarande av arbetsgivaren.
För arbete som VÅRDBITRÄDE, PERSONLIG ASSISTENT, BOENDESTÖDJARE söker vi i första hand Dig som har minst 1 år på omvårdnadsprogrammet alternativt en avslutad gymnasieutbildning med annan inriktning (2-3 år) i kombination med erfarenhet av vård och omsorgsarbete.

För SAMTLIGA BEFATTNINGAR gäller att Du som söker är beredd arbeta med både hjärta och hjärna som verktyg för att åstadkomma bästa möjliga omsorg. Du har god kommunikationsförmåga samt ett trevligt och artigt sätt. Omsorgsarbete kräver en väl utvecklad förmåga att lyssna in behov och önskemål , engagemang och inlevelseförmåga samt servicekänsla. Arbetet kräver även god förmåga till samtliga arbetsmoment i den personliga omvårdnad och vardags-/hushållssysslor. Du ska ha en god förmåga att samarbeta med olika personer och en god anpassningsförmåga. Vi förutsätter att du är en plikttrogen person som passar tider och fullföljer dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Stor vikt fäst vid personlig lämplighet.

DU MÅSTE VARA MINST 18ÅR!
Eftersom arbetsskyldigheten inom Bemanningscentrum även omfattar omsorg om barn samt vård av personer med psykiska funktionsnedsättningar krävs utdrag ur Polisens belastningsregister.

För arbete inom hemtjänsten och Boendestödet krävs KÖRKORT B och god körvana.
Inom personlig assistans har brukaren rätt till eget val av personlig assistent.

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tidsbegränsad anställning

Omfattning:   Timavlönad

Tillträde:   2017-06-01

Tidsbegränsad till: 2017-08-31

Tillträde fortlöpande.
75-100%
11 dagar - 3 månader.

Ansökan

Ansök senast:   2017-05-01

Referensnummer:   KS/2016/0282/023

Välkommen att söka genom att: Gör ansökan

Lön

Löneform: Timlön.
Tillägg för arbete under obekväm arbetstid 21:00-121:80 kr/h (kvällstid, nattetid, helger och storhelger tillkommer)

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   30

Arbete på obekväm arbetstid förekommer regelbundet, kväll, helg, ev. natt.

Kontakt

Kontaktpersoner
Anette Augustsson
Rekryterare
08-52068367

Katarina Nilsson
Rekryterare
08-52068357

Övrigt

För att möjliggöra en effektiv och rättvis bedömning av inkomna ansökningar, ber vi dig att göra en digital ansökan via länk och noggrant fylla i efterfrågade uppgifter. OFULLSTÄNDIGA ANSÖKNINGAR BEHANDLAS EJ. Ansökan ska innehålla förteckning över utbildningar, tidigare arbeten, minst 2 st referenser samt ett kortfattat personligt brev.

VI UNDANBEDER OSS FRÅN SAMTAL ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV ANNONS- OCH REKRYTERINGSTJÄNSTER I SAMBAND MED DENNA ANNONS!