jobb just nu!

Förvaltningschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillgängliga språk

Övrigt

Spara som favorit

Arbetsplatsbeskrivning

Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion vilket innebär goda förutsättningar att växa och utvecklas. I Nynäshamn har du närhet till det viktiga i livet. Du kan kombinera en trygg och barnvänlig småstadsmiljö med storstadens möjligheter. Havsnära områden och ett vackert kulturlandskap ger goda förutsättningar att hitta ett boende med närhet till skärgård, en fri horisont och spännande naturupplevelser. Nynäshamns kommun är idag den största arbetsgivaren med cirka 2000 medarbetare som tillsammans servar kommunens invånare och företagare. Tillsammans med de övriga sju Södertörnskommunerna arbetar man aktivt för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen som del av regionen. Här investeras nu för flera miljarder kronor i infrastruktur, industrimark och exploatering av nya bostadsområden.

Nynäshamns kommun befinner sig mitt i ett spännande utvecklingsskede med stark tillväxt, många byggprojekt på flera håll i kommunen och nya områden som planeras. Vi söker nu en förvaltningschef till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som vill vara drivande i denna utveckling. Förvaltningens verksamheter är plan, bygglov, kart- och mätningsverksamhet, kommunens verksamhetslokaler, skötsel av utemiljö, väghållning, VA och renhållningsverksamhet samt gästhamn och turistbyrå. Förvaltningen är en viktig kugge i samhällsbyggnadsprocessens olika delar, t.ex. detaljplanering och genomförande. Totalt har förvaltningen ca 190 medarbetare och en budget på ca 365 mkr.

Förvaltningens medarbetare har en hög samlad kompetens med starkt engagemang för de frågor de arbetar med. Klimatet är prestigelöst och hjälpsamt och som förvaltningschef har man ett bra stöd från chefskollegor i kommunen. Samspelet mellan förvaltningen och nämnden fungerar väl och det är ett bra samarbete i förvaltningens ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Som förvaltningschef har du ett övergripande ansvar för förvaltningens verksamheter, personal, ekonomi och resultat. Du leder förvaltningen utifrån lagar och regler och de kommunövergripande målen samt specifika mål fastställda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med avdelningscheferna bryter du ner målen samt tydliggör processer och fokusområden. Genom kontinuerlig uppföljning och samarbete ser du till att leverera bästa möjliga kvalitet till våra invånare samt en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Du arbetar även med att profilera förvaltningen utåt och se till att det pågår en kontinuerlig utveckling av verksamheterna utifrån nationella och regionala utvecklingsprogram och insatser. Viktiga utmaningar är att säkerställa att arbetet sker i enlighet med framtagen samhällsbyggnadsprocess och att rigga en väl fungerande organisation som matchar den tillväxtfas kommunen befinner sig i.

Som förvaltningschef har du personalansvar för 6 avdelningschefer. Du är förvaltningens högsta beslutande tjänsteperson, anställd av kommunstyrelsen, underställd kommundirektören och agerar på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningschefen ingår i kommunledningsgruppen tillsammans med övriga förvaltningschefer, ekonomichef, personalchef, kanslichef, planeringschef, näringslivschef och kommunikationschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är modig, nyfiken och drivs av utmaningar. Som ledare inspirerar du, förmedlar visioner och mål för verksamheten, skapar förutsättningar för att medarbetarna ska känna delaktighet, engagemang och trygghet i sitt uppdrag. Du agerar, fattar beslut och är tydlig när det gäller ansvar och befogenheter. Du är en förebild för alla medarbetare i förvaltningen och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och till organisationen. En god samverkan med fackliga organisationer ser du som angelägen. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att leda en större verksamhet samt är väl insatt i samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera hela verksamhetsbredden. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och har god förståelse för det kommunala uppdraget och beslutsprocesser. Eftersom du ingår i kommunledningsgruppen med uppdraget att samordna och utveckla hela kommunens organisation, ser vi att du har arbetat med strategiska frågor utifrån ett helhetsperspektiv.
Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig samt dokumenterat god ledarerfarenhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Ansökan

Ansök senast:   2017-09-10

Referensnummer:   KS/2017/0305/023

Välkommen att söka genom att: Gör ansökan

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Facklig företrädare
Fackliga företrädare når du via Kontaktcenter

08-520 680 00

Övrigt

INTRESSEANMÄLAN
Välkommen med din ansökan till oss senast den måndag 10 september 2017

I denna rekrytering samarbetar Nynäshamns kommun med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan för att i ett första steg diskutera tjänsten närmare, kan du göra detta via SOURCE hemsida eller kontakta:
Monica Landmark, 073-155 00 14 alt monica.landmark@source-executive.se eller
Ulrica Pantzar, 0703-44 44 67 alt ulrica.pantzar@source-executive.se

Ansökan registrerar du via Nynäshamns rekryteringssystem länk.